Kansallis- ja luonnon­puistot muodostavat luonnonsuojelu­verkoston rungon

Kansallis- ja luonnonpuistot muodostavat Suomen luonnonsuojelualueiden verkoston rungon. Suomessa on 40 kansallispuistoa, joiden pinta-ala on 1 003 300 hehtaaria. Kansallispuistoverkosto on alueellisesti erittäin kattava.

Kansallis­puistot – upeimpia luonto- ja retkeily­kohteitamme

Kansallispuistoissa pyritään säilyttämään Suomen luonnon arvokkaimmat kohteet, niiden eliölajisto ja erilaiset elinympäristöt sekä maisemalliset erityispiirteet. Kansallispuistot säilytetään mahdollisimman luonnontilaisina. Ne ovat yleisölle avoimia luonnonsuojelualueita. Useimmissa kansallispuistoissa on hyvät opastus- ja retkeilypalvelut, joissakin luontokeskus.

Kukin kansallispuisto perustetaan erityislailla.  Puisto voidaan perustaa vain valtion omistamille maille ja vesille. Sen pinta-alan on oltava perustamisvaiheessa vähintään 1 000 hehtaaria. Alueella on oltava merkitystä yleisenä luonnonnähtävyytenä tai muutoin luonnontuntemuksen lisäämisen tai yleisen luonnonharrastuksen kannalta. Eteläisessä Suomessa on lukumääräisesti eniten kansallispuistoja, mutta ne ovat kooltaan pieniä. Pohjois-Suomessa ja Lapissa kansallispuistoja on harvassa, mutta ne ovat pinta-alaltaan laajoja, erämaisia alueita. 

Luonnonpuistot palvelevat ensisijaisesti luonnonsuojelua ja tieteellistä tutkimusta. Niissä luonto pyritään säilyttämään mahdollisimman koskemattomana. Luonnonpuistojen suojelumääräykset ovat kansallispuistoja tiukemmat.

Luonnonpuistot palvelevat tutkimusta

Luonnonpuistot ovat pääosin yleisöltä suljettuja. Luonnonpuistoissa liikkumiseen tarvitaan kirjallinen lupa, joka myönnetään vain tieteellisiin tarkoituksiin. Joissakin luonnonpuistoissa on kuitenkin yleisön käyttöön merkittyjä polkuja. Pohjois-Suomen luonnonpuistoissa paikallisilla asukkailla on luontaiselinkeinojen, kuten porotalouden, harjoittamiseen liittyviä nautintaoikeuksia.

Luonnonpuiston perustamisesta ja tarkoituksesta säädetään lailla, jos alue on vähintään 1 000 hehtaarin suuruinen, muussa tapauksessa asetuksella. Luonnonpuisto voidaan perustaa vain valtion omistamalle alueelle. Luonnonpuistolla on oltava merkitystä luonnonmukaisen kehityksen turvaamiselle, tieteelliselle tutkimukselle tai opetukselle. Luonnonpuistoverkostoa ei ole täydennetty lähivuosikymmeninä.

Lisätietoja

Ilona Latsa, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonsuojelu ja -hoito Puhelin:0295250388   Sähköpostiosoite: