Ikääntyneiden asumisen toimenpideo­hjelma 2020–2022

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa toteutettiin vuosina 2020-2022 parantamaan ikääntyneiden asumisoloja.

Ohjelman painopisteet ja toimenpiteet

Ennakointi ja varautuminen

  • Tuettiin ikääntyneiden kansalaisten omaa asumista koskevaa ennakointia
  • Tuettiin kuntien ennakointia ja varautumista ikääntyneiden asumistarpeisiin

Asuntojen korjaaminen ja uustuotannon ratkaisut

  • Edistettiin hissien rakentamista olemassa olevaan asuntokantaan
  • Edistettiin iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaus- ja esteettömyysavustuksen käyttöä
  • Kehitettiin ja tuotettiin tarpeita vastaavia asumisratkaisuja
  • Parannettiin tehostetun palveluasumisen ratkaisuja

Asuinympäristöt

  • Kehitettiin asuinympäristöjä ikä- ja muistiystävällisiksi
  • Tuettiin ikääntyneiden yhteisöllisyyttä asuinalueilla

Ikääntyneiden asumisen toimenpide­ohjelman myöntämät avustukset

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma myönsi järjestöille, kunnille ja kuntayhtymille avustusta hankkeisiin, joilla parannettiin ikäihmisten asumista.

Lisätietoja

Raija Hynynen, asuntoneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt 0295250093  


Heli Mäntylä, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt 0295250189