Ikääntyneiden asumisen toimenpide­ohjelma 2020–2022

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa toteutettiin vuosina 2020-2022 parantamaan ikääntyneiden asumisoloja.

Ohjelman painopisteet ja toimen­piteet

Ennakointi ja varautuminen

  • Tuettiin ikääntyneiden kansalaisten omaa asumista koskevaa ennakointia
  • Tuettiin kuntien ennakointia ja varautumista ikääntyneiden asumistarpeisiin

Asuntojen korjaaminen ja uustuotannon ratkaisut

  • Edistettiin hissien rakentamista olemassa olevaan asuntokantaan
  • Edistettiin iäkkäiden ja vammaisten asuntojen korjaus- ja esteettömyysavustuksen käyttöä
  • Kehitettiin ja tuotettiin tarpeita vastaavia asumisratkaisuja
  • Parannettiin tehostetun palveluasumisen ratkaisuja

Asuinympäristöt

  • Kehitettiin asuinympäristöjä ikä- ja muistiystävällisiksi
  • Tuettiin ikääntyneiden yhteisöllisyyttä asuinalueilla

Ikääntyneiden asumisen toimenpide­ohjelman myöntämät avustukset

Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma myönsi järjestöille, kunnille ja kuntayhtymille avustusta hankkeisiin, joilla parannettiin ikäihmisten asumista.

Lisätietoja

Raija Hynynen, asuntoneuvos 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250093   Sähköpostiosoite:


Heli Mäntylä, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto, Asuminen ja kulttuuriympäristöt Puhelin:0295250189   Sähköpostiosoite: