Pienvesien ja rantaluonnon kunnostus

Pienvesien ja rantaluonnon kunnostuksella tuetaan ensisijaisesti pienvesien ja rantaluonnon monimuotoisuutta, joiden tila on heikentynyt esimerkiksi maankäytön muutosten ja vesirakentamisen seurauksena. Pienvesillä tarkoitetaan puroja ja noroja, lampia, lähteikköjä ja lähteitä sekä fladoja ja kluuveja. Näistä kiireellisimmin hoidettavia ovat monet purot ja lähteet, joiden kunnostusmenetelmistä on jo paljon kokemusta. Valuma-alue näkökulma otetaan huomioon kaikkien toimenpiteiden suunnittelussa ja erityisesti niiden toteutusaikataulussa. Vesien ja rantojen kunnostustoimia voidaan myös yhdistää muden teemojen, kuten soiden, lintuvesien ja perinnebiotooppien toteutukseen.

Helmi-ohjelman tavoitteena on kunnostaa 200 rantaluontokohdetta, 1050 kpl lähteitä, 600 km puroja ja fladoja sekä kluuveja yhteensä 80 kpl.

Monet rantaelinympäristöt vaativat nykyistä parempaa lähtötiedon tasoa toimenpiteiden suunnittelun ja kohdentamisen taustaksi. Tämän vuoksi hankkeessa tehdään ensimmäisessä vaiheessa lisäselvityksiä ja tiedon hankintaa. Monet tarvittavat toimet liittyvät myös kaavoituksen ja lainsäädännön kehittämiseen. Rantojen elinympäristöt onneksi hyötyvät jo alkuvaiheessa muiden Helmi-teemojen kohteiden kautta tapahtuvien toimien ansiosta. Ensisijaisia kohteita, joissa kunnostustoimia voitaisiin tehdä, tulisivat olemaan hyvin inventoidut hiekkarannat ja dyynit.

Ennallistamis- ja kunnostusoppaat

 

Lisätietoja

Antton Keto, ohjelmapäällikkö 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Vesien- ja mertensuojelu Puhelin:0295250148   Sähköpostiosoite: