Perinne­biotooppien hoito

Perinnebiotoopit eli perinneympäristöt ovat voimakkaasti uhanalaistunutta luontoamme. Perinnebiotooppeihin kuuluvat niityt tarvitsevat jatkuvaa hoitoa, jotta niiden umpeenkasvu voidaan estää.

Perinnebiotooppien hoitaminen auttaa niissä elävää runsasta uhanalaista lajistoa. Erityisen paljon uhanalaisia lajeja on kasveissa ja hyönteisissä, kuten noidanlukot, ketokatkero, pikkuapollo ja punakeltaverkkoperhonen sekä luonnonlaitumista riippuvainen naudanlantiainen. Niittyjen ja ketojen hoitaminen turvaa myös ruoantuotantoa, sillä ne ovat tärkeitä elinympäristöjä pölyttäjähyönteisille.

Suomessa on nykyisin laidunnuksen ja muun hoidon piirissä noin 30 000 hehtaaria perinnebiotooppeja.

Helmi-ohjelman tavoitteena on kunnostaa vuoden 2023 loppuun mennessä 15 000 hehtaaria perinnebiotooppeja. Hoitaminen ja kunnostaminen aloitetaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla alueilla. ELY-keskukset kartoittavat arvokkaimmat perinnebiotoopit vuosina 2019–2021. Hoito- ja kunnostuskohteet valitaan kartoitusten perusteella.

Perinnebiotooppien kunnostamisesta ja hoidosta kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä oman ELY-keskuksen vastuuhenkilöön:

Sähköpostit ovat muotoa [email protected] 

Uudenmaan ELY-keskus: Esko Vuorinen
Varsinais-Suomen ELY-keskus: Leena Lehtomaa
Hämeen ELY-keskus: Aura Tuominen ja Sari Salonen
Pirkanmaan ELY-keskus: Suvi Järvenpää ja Marika Koskinen
Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Kimmo Inki
Etelä-Savon ELY-keskus: Sirpa Peltonen (sähköposti: [email protected])
Pohjois-Savon ELY-keskus: Kimmo Haapanen
Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Hanna Keski-Karhu ja Saara Heräjärvi
Keski-Suomen ELY-keskus: Liisa Horppila-Jämsä
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Johanna Kullas
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Jorma Pessa
Kainuun ELY-keskus: Marja Hyvärinen
Lapin ELY-keskus: Marjut Kokko

Lisätietoja

Martina Reinikainen, erityisasiantuntija 
ympäristöministeriö, Luontoympäristöosasto, Luonnonsuojelu ja -hoito Puhelin:0295250484   Sähköpostiosoite: [email protected]