Valtakunnallinen jätesuunnitelma

valtsu_paras3

Valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa vuoteen 2023 on asetettu jätehuollon ja jätteen synnyn ehkäisyn tavoitteet sekä toimet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Jätesuunnitelmassa olevat yksityiskohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet on asetettu neljälle jätesuunnitelman painopisteelle, joita ovat rakentamisen jätteet, biohajoavat jätteet, yhdyskuntajätteet sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu.

Suunnitelma on valmisteltu laajassa yhteistyössä jätealan asiantuntijoiden sekä sidosryhmien kanssa. Ympäristöministeriön asettama jätealan strateginen yhteistyöryhmä on toiminut jätesuunnitelmatyön ohjausryhmänä.

Suunnitelman tarkistaminen ja päivittäminen vuonna 2020

Valtakunnallinen jätesuunnitelma päivitetään vuoden 2020 aikana. Uusittu jätedirektiivi sekä eräitä muovituotteita koskeva direktiivi vaativat uudenlaista sisältöä jätesuunnitelmaan. Päivitettäessä jätesuunnitelmaa toteutetaan myös hallitusohjelman kirjaus ”Luodaan jätesektorille kierrätys- ja kiertotaloustavoitteita tukeva visio, joka ulottuu 2030-luvulle. Tavoitteena on kierrätysasteen nostaminen vähintään EU:n kierrätystavoitteiden tasolle”.

Jätesuunnitelman taustaselvityksiä

Seuranta

Lisätietoja

Sirje Stén, neuvotteleva virkamies 
ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, Materiaalitalous 0295250276