Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriön tukiohjelmasta avustuksia teollisen puurakentamisen hankkeisiin

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2020 17.37
Tiedote

Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman neljännellä hakukierroksella tuetaan teollisen puurakentamisen ratkaisuja kehittäviä hankkeita.

Puurakentamisen ohjelman jakamilla avustuksilla edistetään puun käyttöä rakentamisessa ja pyritään vähentämään rakentamisen ilmastovaikutuksia. Tukiohjelman aiemmilla hakukierroksilla on rahoitettu kehittämishankkeita, jotka edistävät muun muassa puurakentamisen käyttäjälähtöisyyttä, kiertotaloutta ja digitalisaatiota. Tulevalla hakukierroksella etsitään erityisesti teollisen puurakentamisen monistettavia ratkaisuja ja verkosto-osaamista kehittäviä hankkeita.

”Puurakenteita toimittavien yritysten määrä on kasvussa ja kiinnostus puurakentamista kohtaan on suurta. Myös paine rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämiseksi kannustaa rakentamaan puusta, mutta voimakkaamman kasvun esteenä on yhä vaillinainen ymmärrys teollisen puurakentamisen verkoston toiminnasta. Erityisesti tämä näkyy kerrostalorakentamisessa”, sanoo puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

15. toukokuuta käynnistyvällä, neljännellä hakukierroksella rahoitusta voivat hakea sekä yksityiset että julkiset organisaatiot ja yritykset. Hakijat voivat myös saada henkilökohtaista valmennusta hankeidean kehittämiseksi 4.-7. toukokuuta, tai muuna erikseen sovittuna ajankohtana. Valmennukseen voi ilmoittautua sähköpostitse ([email protected]).

Avustushaun sähköinen hakulomake aukeaa 15. toukokuuta ja hankehaku päättyy 15. kesäkuuta. Ympäristöministeriö tekee rahoituspäätökset elokuun 2020 loppuun mennessä.

Rakennusalan osallistuminen avainasemassa

Käynnistyvällä hakukierroksella avustettavat hankkeet voivat keskittyä esimerkiksi puurakentamisen arvonluonnin ja -ansainnan välisen dynamiikan kehittämiseen, verkostomaisen toiminnan innovoimiseen ja toimivien alustojen käynnistämiseen.

Hankkeissa voidaan selvittää esimerkiksi tietorajapintojen ja uusien vakiointiratkaisujen hyödyntämistä, mutta niiden tulee kohdentua todelliseen rakentamisen suunnittelutarpeeseen. Haku on suunnattu konsortioille, joilla on kykyjä ja mahdollisuuksia kehittää käyttökelpoisia liikeideoita ja -toimintamalleja.

”Koko rakennus- ja kiinteistösektorin osallistuminen teollisen puurakentamisen kehittämiseen on tärkeää, sillä mikään yksittäinen toimija – esimerkiksi puuelementtiteollisuus – ei pysty yksin muuttamaan alan käytäntöjä. Tällä hakukierroksella toivommekin löytävämme hankkeita, jotka tarjoavat uusia ratkaisuja rakennus- ja kiinteistösektorin perinteisten toimintamallien rinnalle”, Heino painottaa.

Hakuaika

15.5.2020–15.6.2020

Avustuksen hakeminen

Hakemus avustusta varten toimitetaan sähköisellä lomakkeella, johon liitetään hanketyypistä riippuen erillinen hankesuunnitelma. Hakemuksen täytön tarkemmat ohjeet löytyvät hakukuulutuksesta ja ohjeista. Hakukuulutus, ohjeet ja linkki hakulomakkeeseen julkaistaan 15.5.2020.

Lisää aiheesta

Kysymykset puurakentamisen ohjelmaan ja Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmaan liittyen:

[email protected]

Lisätiedot

Petri Heino
ohjelmapäällikkö
ympäristöministeriö
0295 250 203
[email protected]

Jemina Suikki
suunnittelija
ympäristöministeriö
0295 250 345
[email protected]