Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriön virkajohdossa muutoksia

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2023 13.42
Tiedote

Laura Höijer palaa 1.9. ympäristöministeriön tutkimusjohtajan virkaan. Lisäksi Riikka Lamminmäki on nimitetty ympäristöministeriön vs. viestintäjohtajaksi ja Oili Rahnasto toimii määräaikaisesti ilmaston- ja ympäristönsuojelunosaston ylijohtajana.

Tutkimusjohtaja Laura Höijer palaa 1.9. ympäristöministeriöön viiden vuoden virkavapaalta. Höijer oli virkavapaansa aikana Baltic Sea Action Groupissa ensin sisältöjohtajana ja myöhemmin toimitusjohtajana. Tutkimusjohtaja vastaa ministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteensovittamisesta yhteistyössä kansliapäällikön, osastojen ja tulosalueiden kanssa. Tutkimusjohtaja myös avustaa ministeriön johtoa tutkimus- ja selvitystarpeiden arvioinnissa, hankkeiden seurannassa ja niiden vaikutusten arvioinnissa.

Ympäristöministeriön viestintäjohtajaksi on nimitetty Riikka Lamminmäki 1.9. alkaen 29.2.2024 saakka. Lamminmäki tulee viestintäjohtajan tehtävään Jussi Salmen siirryttyä HUSin määräaikaiseksi viestintäjohtajaksi. Lamminmäki on työskennellyt viestinnän tulosalueella viestintäpäällikkönä ja viestintäjohtajan sijaisena ja aiemmin viestintätehtävissä ympäristöministeriön lisäksi mm. YK:lla ja toimittajana eri medioissa. Viestintäjohtaja johtaa viestinnän tulosaluetta, joka vastaa ympäristöministeriön viestinnän strategisuudesta ja vaikuttavuudesta yhteistyössä ministeriön osastojen kanssa. Viestinnän tulosalue vastaa myös ministeriön viestintäyhteistyöstä muun ympäristöhallinnon ja valtioneuvoston kanssa.

Ilmaston- ja ympäristönsuojeluosaston ylijohtajana jatkaa Päästöt ja ympäristöriskit -yksikön johtajana toiminut Oili Rahnasto, kunnes uusi ylijohtaja on nimitetty. Edellinen ylijohtaja Leena Ylä-Mononen aloitti kesäkuussa Euroopan ympäristöviraston pääjohtajana. Ympäristönsuojeluosasto vastaa muun muassa ilmastonmuutoksen hillintään, teollisuuden ympäristönsuojeluun, ilmansuojeluun, kiertotalouteen ja jätehuoltoon, kemikaalien ympäristöhaittojen ehkäisemiseen,  maaperän pilaantumiseen ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseen liittyvistä asioista. Osasto vastaa myös toimialansa lainsäädännön kehittämisestä, ympäristön seurannasta ja tietojärjestelmistä sekä alan tutkimuksesta, kehittämisestä ja suunnittelusta.

Lisätietoja

Juhani Damski
kansliapäällikkö
p. 029 525 0445
[email protected]

Laura Höijer
tutkimusjohtaja
p. 029 525 0139
[email protected]

Riikka Lamminmäki
viestintäjohtaja
p. 029 525 0343
[email protected]

Oili Rahnasto
ylijohtaja
p. 029 525 0244
[email protected]