Hyppää sisältöön
Media

Yleistiedoksianto
Ympäristöministeriö vahvisti Laukaan Kuhankosken entisen koulukodin rakennuksia koskevan rakennussuojelupäätöksen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2022 11.10

Ympäristöministeriö on 16.12.2022 vahvistanut Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen suojella Laukaan Kuhankosken koulukodin päärakennus Päivälä ja tyttökodin käyttöön rakennettu Muurahainen. Kohde suojellaan rakennusperintölailla. ELY-keskuksen päätös (KESELY/792/2018) on tehty 1.6.2020.

Ympäristöministeriön päätös annetaan asianosaisille tiedoksi yleistiedoksiantona, sillä vastaanottajien lukumäärää ei tiedetä. Päätös valitusosoituksineen on virka-aikana nähtävillä 31.1.2023 saakka ympäristöministeriössä, osoitteessa Aleksanterinkatu 7, 00100 Helsinki. Tiedoksiannon vastaanottaja voi myös erikseen pyytää päätöstä nähtäväkseen sähköpostitse tai puhelimitse ympäristöministeriön kirjaamosta diaarinumerolla VN/14073/2020-YM-7 (puh. 029 525 0300, [email protected]).

Yleistiedoksianto on julkaistu ympäristöministeriön verkkosivuilla 21.12.2022. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.

Lisätietoja

Reko Korhonen
​​​​​​​Erityisasiantuntija
p. 029 525 0018
[email protected]