Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja vapaaehtoisen ekologisen kompensaation asetuksesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.4.2023 10.31
Tiedote
Kuva: Mikael Ahlfors

Uudessa luonnonsuojelulaissa säädetään vapaaehtoisen ekologisen kompensaation menettelystä ja hyvittämisen kriteereistä. Erillisellä asetuksella on tarkoitus täsmentää lain säännöksiä vapaaehtoisen ekologisen kompensaation luonnonarvoista, alueellisesta vastaavuudesta ja hyvittämissuunnitelmasta. Ekologisen kompensaation avulla ihmisen toiminnasta luonnon monimuotoisuudelle yhtäällä aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Lausuntoja asetuksesta pyydetään 12. toukokuuta mennessä.

Ekologisen kompensaation olennainen lähtökohta on, että heikennyksen aiheuttaja, eli luonnonarvoja toiminnassaan heikentävä toimija, voi hyvittää toiminnastaan luontotyypille tai eliölajin elinympäristölle aiheutuvan heikennyksen. Hyvitys tehdään joko tuottamalla luonnonarvoja tai suojeluhyvityksellä. Luonnonarvojen tuottaminen voi tarkoittaa esimerkiksi heikentyneen luontotyypin esiintymän luonnon tilan parantamista ennallistamalla, kuten palauttamalla suon vesitasapaino, tai suojelemalla luonnonarvoiltaan arvokas alue.

​​​​​​​Ekologinen kompensaatio on viimesijainen keino, kun haittoja ei voida estää tai lieventää. Ekologinen kompensaatio edistää osaltaan tavoitetta luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä.

Asetus tarkentaisi uutta luonnonsuojelulakia

Kesäkuussa voimaantulevassa uudessa luonnonsuojelulaissa säädetään vapaaehtoisen ekologisen kompensaation menettelystä ja hyvittämisen kriteereistä. Luonnonsuojelulakia tarkennetaan ympäristöministeriön asetukseen ehdotettavilla säännöksillä, jotka koskevat heikennyksen ja lisäisyyden mittaamista, mittayksikköä ja nykyarvolaskentaa sekä hyvittämisen maantieteellisiä rajoja ja joustavuutta.

Asetuksella yhtenäistettäisiin sitä, miten luonnonsuojelulain mukaisesti tuotettavien luonnonarvojen määrä lasketaan ja miten hyvityksen täysimääräisyys luonnonarvovastaavuuden osalta arvioidaan siten, että luontotyypille tai eliölajin elinympäristölle aiheutuva heikennys hyvitettäisiin vähintään täysimääräisesti.

Asetusvalmistelun ohella ympäristöministeriö teettää ekologisen kompensaation rekisteriä. Rekisteri toimii hakemusten jättämisen pisteenä ja rekisteriin merkittyjen, tarjolla olevien tuotettujen luonnonarvojen listana ja hyväksyttyjen kompensaatioiden avoimena rekisterinä.​​​​​

Lisätietoja:

Leila Suvantola
lainsäädäntöneuvos
p. 0295 250 433
[email protected]

Suvi Borgström
erityisasiantuntija
p. 0295 250 342
[email protected]