Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja valtion tukemien vuokra-asuntojen asukasvalinnan tulorajoista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2023 16.09
Tiedote

Ympäristöministeriö valmistelee asetusmuutosta, jonka perusteella valtion tukemien vuokra-asuntojen asukasvalintaan otetaan käyttöön enimmäistulorajat. Tulorajat tulisivat käyttöön uusille asunnonhakijoille ja asunnon vaihtoa toivoville. Lausuntokierros on käynnissä 8. joulukuuta asti.

Enimmäistulorajoja sovellettaisiin niin sanottuihin tavallisiin vuokra-asuntoihin, joihin on myönnetty aravalainaa tai valtion pitkäaikainen korkotuki. Asunnot, jotka on tarkoitettu erityisryhmille, kuten opiskelijoille, ikääntyneille ja vammaisille, jäisivät tulorajasääntelyn ulkopuolelle, vaikka niissä muuten on käytössä sama asukasvalintasäännöstö.

Asukkaat valittaisiin jatkossakin asunnon tarpeen, tulojen ja varallisuuden perusteella, mutta tulorajan avulla valtion tukemat vuokra-asunnot halutaan ohjata hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti entistä vahvemmin pienituloisille ja vähävaraisille.  

Esityksessä yhden hengen ruokakunnan tulot voivat olla korkeintaan 3 540 euroa, kahden aikuisen ruokakunnassa 6 020 euroa. Tulorajat on määritelty siten, että ne ovat samat, kuin lyhyen korkotuen, kuten hallitusohjelmaan on kirjattu. Jos ruokakuntaan kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotettaisiin ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja kustakin seuraavasta lapsesta 600 eurolla. Myös etävanhemmalle esitetään mahdollisuutta lapsikorotukseen.

Enimmäistulorajojen piiriin tulisi noin 242 000 ARA-vuokra-asuntoa. Näihin ARA-vuokra-asuntoihin oli keväällä 2023 yhteensä 116 000 hakijaa. Hakemuksista 45 prosenttia kohdistui pääkaupunkiseudulle, ja hakijoista 22 prosenttia luokiteltiin erittäin kiireellisiksi.

Jatkossakin rajoitusten alaisiin asuntoihin voitaisiin ottaa asukkaaksi poikkeussäännöksillä kiireellisessä tarpeessa, kuten tulipalon tai kosteusvaurion takia, asuntoa etsivä. Samoin poikkeus voidaan tehdä, jos asunnon saanti edistää paikkakunnan kannalta kriittisen työvoiman liikkuvuutta tai, jos asunto muutoin jäisi tyhjilleen.  

Muutos koskee valtioneuvoston asetusta asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin. Enimmäistulorajat otettaisiin asukasvalinnassa käyttöön 1.1.2025 alkaen.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan sisältyy lisäksi ARA-vuokra-asuntojen tulorajoihin liittyviä selvityksiä. Hallitus tulee selvittämään mahdollisuutta ylläpitää sosiaalisen asuntotuotannon edullista vuokratasoa nostamalla hyvätuloisten asukkaiden vuokria tietyn tulorajan jälkeen. Samoin selvitetään mahdollisuutta solmia jatkossa vuokrasopimukset määräaikaiseksi siten, että asunnot eivät ole määräajan jälkeen hyvätuloisten käytettävissä. Lausuntokierros ei koske näitä selvityksiä, jotka käynnistetään myöhemmin hallituskauden aikana.

Lisätiedot

Matleena Haapala
lainsäädäntöneuvos
p. 029 525 0332
[email protected]