Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain muuttamisesta

Ympäristöministeriö
18.11.2020 12.15
Uutinen

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja maa-aineslain muuttamisesta.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin ehdotetaan tehtävän tarkennuksia määritelmiin, yhteysviranomaisiin ja toimivaltaisiin viranomaisiin, ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta kuultaviin viranomaisiin ja kansainvälistä kuulemista koskevaan menettelyyn. Lisäksi esityksellä ehdotetaan tehtävän teknisluonteisia muutoksia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin ja sen liitteisiin, jotta ne vastaavat tarkemmin tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettua direktiiviä.

Maa-aineslaissa ehdotetaan säädettävän valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista niiden maa-ainestenottohankkeiden osalta, joihin sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia. Lisäksi maa-aineslakiin ehdotetaan sisällytettävän säännöksiä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelystä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun asetuksen (EU:n yleinen tietosuoja-asetus) mukaisista rekisterinpitäjistä.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2021.

Lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään 8.1.2021 Lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Essi Römpötti, p. 0295 250 048, [email protected] (poissa 21.-27.12, 31.12.2020 ja 6.1.2021)

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, p. 0295 250 246, [email protected] (poissa 21.12.2020-8.1.2021),