Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kansallisesta kemikaaliohjelmasta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.10.2021 12.44
Tiedote

Kansallinen kemikaaliohjelma asettaa tavoitteita ja suuntaviivoja kemikaaliturvallisuuden kehittämiseksi ja parantamiseksi. Kemikaaliohjelman avulla kehitetään ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua Euroopan unionin kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian tavoitteiden mukaisesti. Uusi, vuoteen 2035 ulottuva kemikaaliohjelma on jatkoa vuosien 2006-2020 kansalliselle vaarallisia kemikaaleja koskevalle ohjelmalle. Ympäristöministeriö pyytää sidosryhmiä lausumaan ohjelmaluonnoksesta 15.11. mennessä.

Ohjelman toimenpiteet on jaettu viiteen teemaan

1. Terveyden ja ympäristön suojelu haitallisilta kemikaaleilta
Kemikaaleja on lähes kaikissa materiaaleissa ja tuotteissa, minkä vuoksi niillä on tärkeä rooli ihmisten arjessa, työpaikoilla sekä teollisuudessa. Kemikaalit ovat keskeisiä myös uusissa innovaatioissa sekä saasteettomissa ja energia- ja resurssitehokkaissa teknologioissa, materiaaleissa ja tuotteissa. Osa kemikaaleista voi kuitenkin aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Ohjelman tavoitteena on ehkäistä kemikaalien haittoja sekä yhteisvaikutuksia ennakolta rajoittamalla kemikaalien pääsyä ympäristöön sekä korvaamalla haitallisimpia kemikaaleja.

2. Turvallinen kiertotalous ja kestävä kemia
Kemikaalien kierto tuotteiden ja materiaalien mukana on yksi kiertotalouden haasteista. Kemikaalien aiheuttamat riskit on huomioitava uudenlaisissa käyttötarkoituksissa ja materiaaleissa. Turvallinen kiertotalous edellyttää kemikaalihallintaa elinkaaren kaikissa vaiheissa tuotteiden turvallisesta suunnittelusta aina jätteiden lajitteluun ja uusiomateriaalien tuottamiseen.

3. Tietoon pohjautuva päätöksenteko
Päätöksien valmistelun ja sääntelyn tueksi tarvitaan laadukasta ja monipuolista tutkimustietoa. Tavoitteena on vahvistaa vuorovaikutusta tutkimuksen, viranomaisten, elinkeinoelämän ja politiikan välillä sekä parantaa tietopohjaa riskinhallintaa varten.

4. EU- ja kansainvälinen yhteistyö
Kemikaaliturvallisuuden ja ympäristön- ja terveydensuojelun korkea taso edellyttää yhteistyötä Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. EU:n kemikaalilainsäädännön tärkeimmät tavoitteet ja hyödyt ovat ympäristölle ja ekosysteemeille aiheutuvien haittojen vähentäminen sekä väestön suojelu haitallisille kemikaaleille altistumiselta. Kemikaaleihin liittyvä sääntely on tärkeää myös innovaatioiden ja kilpailun edistämisessä sekä toimivien sisämarkkinoiden varmistamisessa.

5. Viestintä ja koulutus parantavat kemikaaliturvallisuutta
Viestintä on tärkeässä roolissa kemikaaliturvallisuuden parantamisessa. Kun viestitään kemikaaleihin liittyvistä vaaroista ja riskeistä, annetaan samalla myös neuvoja ja toimintaohjeita riskien välttämiseksi ja vähentämiseksi. Kemikaaliohjelman tavoitteena on, että koulutus peruskouluista korkeakoulutukseen tukee kemikaalien hyötyjen ja riskien ymmärtämistä, jotta kuluttajat voisivat tehdä vastuullisia valintoja.

Ohjelmaluonnosta valmisteltu laajassa yhteistyössä

Kansallista kemikaaliohjelmaa on valmisteltu kevään aikana työpajoissa valtioneuvoston asettaman kemikaalineuvottelukunnan, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) koolle kutsuman riskiryhmän sekä ympäristöministeriön tutkijayhteistyön pilottihankkeena kootun tiederyhmän kanssa.

Ohjausryhmään on osallistunut neljä ministeriötä sekä Tukes. Ohjausryhmän sihteeristö on valmistellut luonnoksen työpajojen sekä ohjausryhmän näkemysten perusteella.
Ohjelmaluonnoksesta voi antaa palautetta 15.11. asti osoitteessa lausuntopalvelu.fi. Ohjelman on määrä valmistua vuoden 2021 aikana.

Lisätietoja

Hinni Papponen
Neuvotteleva virkamies
Ympäristöministeriö
p. 0295 250 384
[email protected]