Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 päivityksestä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2022 8.48
Uutinen

Suomi laati vuonna 2019 Kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030. Ilmansuojeluohjelma tulee päivittää vähintään neljän vuoden välein, ja ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kansallisen ilmansuojeluohjelman 2030 ensimmäisen päivitysraportin luonnoksesta.

Ilman epäpuhtauksien pitoisuudet Suomessa ovat matalia moniin eurooppalaisiin kaupunkeihin verrattuna. Viime vuosikymmenten aikana sekä päästöt että ilmansaasteiden pitoisuudet ovat pääosin laskeneet. Ilmansuojelutilanne on kokonaisuutena hyvä, mutta ilmansaasteista aiheutuu edelleen terveys- ja ympäristöhaittoja myös Suomessa.

Ilmansuojeluohjelma sisältää toimet, joilla EU:n päästökattodirektiivissä asetutut rikkidioksidin, typenoksidien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, pienhiukkasten ja ammoniakin päästövähennysvelvoitteet toteutetaan. Ilmansuojeluohjelman 2030 toteutus on meneillään suunnitellusti. Vaikutuksia seurataan päästöinventaarioiden, ilmanlaadun seurannan ja ekosysteemiseurantojen avulla.

Päästöinventaariotiedot osoittavat, että Suomi saavutti päästövähennysvelvoitteet vuonna 2020. Skenaariolaskelmat osoittavat, että Suomen ennustetaan saavuttavan aiempaa tiukemmat päästövähennysvelvoitteet myös vuonna 2030. Näin ollen ilmansuojeluohjelman päivityksessä ei esitetä uusia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Vuoden 2019 ilmansuojeluohjelmassa esiteltyjen lisätoimenpiteiden toimeenpanoa jatketaan. Erillisen maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämisohjelman toimeenpanoa jatketaan.

Ilmansuojeluohjelman päivitys hyväksytään valtioneuvostossa keväällä 2023. Lausuntoja voi antaa 30.12.2022 asti. 

Lisätietoja: erityisasiantuntija Katja Ohtonen, ympäristöministeriö, p. 050 301 3368, [email protected]