Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Etelä-Karjalaan perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.5.2019 13.17
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksista, jotka koskevat Etelä-Karjalan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon.

Etelä-Karjalaan on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 7 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 1 686 hehtaaria. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 50 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 1 050 hehtaaria.

Alueet sijaitsevat Imatran ja Lappeenrannan kaupungeissa sekä Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnissa.

Suojeltaviksi ehdotetut alueet ovat pienehköjä, mutta ne edustavat varsin monipuolisesti Etelä-Karjalan maakunnan vanhoja metsiä, soita, harjuja, järviluontoa ja tärkeitä lintualueita. Suurimmat alueet ovat linnustoltaan maan tärkeimpiin kohteisiin kuuluva Siikalahden alue sekä Konnunsuon alue.

Metsästäjät ovat alueiden tärkeitä käyttäjiä, ja seurojen kanssa on käyty alustavia keskusteluja metsästystarpeista suojelualueilla. Luonnonsuojelulain mukaan eteläisessä Suomessa metsästys on luonnonsuojelualueilla pääsääntöisesti kiellettyä. Hirven ajo ja vieraslajien pyynti ovat esimerkiksi kuitenkin Metsähallituksen luvalla mahdollisia kaikilla perustettavilla luonnonsuojelualueilla. Valtioneuvoston asetuksella voi tämän lisäksi sallia

metsästystä, jos se ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta tai haittaa alueen muuta käyttöä. Lausunnoilla olevan valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaan hirven, metsäjäniksen, rusakon ja villisian metsästys sallittaisiin kuudella alueella ja eräillä alueilla myös kanalintujen metsästys.

Suojeltavat alueet säilytetään luonnontilaisina. Eräillä alueilla luonnonarvoja edistetään hoito- ja ennallistamistoimilla. Jokamiehenoikeuksien puitteissa alueita voi käyttää jatkossakin retkeilyyn, luontoharrastuksiin, tutkimukseen ja opetukseen.

Nyt lausunnolla olevat asetusluonnokset ovat osa laajempaa säädösvalmistelua, jossa perustetaan eri puolille Suomea kaikkiaan yli 700 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa.

Lausuntoja voi antaa 30.8.2019 saakka.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen, ympäristöministeriö, p. 050 374 0247, [email protected]

Erikoissuunnittelija Meri-Hilkka Mäkelä, Metsähallituksen luontopalvelut, p. 040 769 0673, [email protected]