Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Miljöministeriet beviljar åter understöd för utvecklingsprojekt för offentligt byggande i trä – under den första ansökningsomgången inleddes 8 projekt

Miljöministeriet
1.10.2020 17.26
Pressmeddelande

Miljöministeriets program för träbyggande öppnade den 1 oktober en andra ansökningsomgång för projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn. Understöd beviljas till projekt som stöder en snabb utveckling av träbyggandet i kommunerna och ökar kommunernas beredskap att genomföra träbyggnadsprojekt.

Projekten kan exempelvis resultera i ny information, tjänster, lösningar och verksamhets- eller samarbetsmodeller som utvecklar träbyggandet. Projekten ska sträva efter förändringar för en permanent ökning av användningen av trä i kommunerna. Projekten ska också ha potential för större genomslagskraft och en förändring i verksamhetskulturen. Sökanden kan vara en kommun, en samkommun, en ekonomisk region, ett landskap, ett landskapsförbund, ett kommunalt affärsverk eller ett konsortium som dessa leder. Under denna ansökningsomgång tillämpas samma ansöknings- och bedömningskriterier som under den första ansökningsomgången.

Att främja byggande av offentliga byggnader i trä är en av prioriteringarna i programmet för träbyggande. Programmet offentliggjorde i början av september nationella mål för användningen av trä i byggandet inom den offentliga sektorn. Målen utarbetades tillsammans med olika intressegrupper. Understöden är ett sätt för staten att stödja kommunerna i arbetet mot målen.

Ansökningstiden är 1.10–16.11.2020. Länk till anvisningar och ansökningsblanketten finns i slutet av pressmeddelandet.

Under den första ansökningsomgången inleddes 8 projekt

Under den första ansökningsomgången i slutet av sommaren beviljades 8 projekt finansiering till ett sammanlagt belopp av 361 631 euro. Projekten är bland annat inriktade på att utarbeta regionala strategier och program för offentligt byggande i trä, förbättra upphandlingsprocesserna och skapa modeller för upphandling och planering. Projektens totala ekonomiska volym uppgår till sammanlagt 516 630 euro.

Projekt som beviljats finansiering samt stödbelopp:

  • Lempäälä kommun: Ett program för främjande av träbyggande i Lempäälä kommun, 37 310 euro
  • Malax kommun: Ett strategiskt val – offentligt byggande i trä, 28 000 euro
  • Sjundeå kommun: Skapa möjligheter för träbyggande i små kommuner, 104 790 euro
  • Imatran Toimitilat Oy: Ett klimatneutralt idrottshus, 44 800 euro
  • Ylivieska stad: Hamarinpuhto, 33 681 euro
  • Vasa stad: En port till framtiden, 74 550 euro
  • Kauhajoki stad: Främjande av träbyggande i regionstäderna, 17 500 euro
  • Fredrikshamns stad: En strategi för träbyggande, 21 000 euro

”De ansökningar om understöd som lämnades in under sommaren höll hög nivå. Av ansökningarna framgick tydligt kommunernas kunnande, vilja och beredskap att satsa på träbyggande. Understöd beviljades till konkreta projekt som erbjuder kopierbara lösningar med vilka man kan åtgärda de flaskhalsar som förekommer vid byggande av offentliga byggnader i trä och som vi också har identifierat vid miljöministeriet. Vi förväntar oss att den andra ansökningsomgången håller minst lika hög klass och hoppas att vi kan påskynda träbyggnadsprojekt i vart och ett av landskapen”, berättar Jemina Suikki, sakkunnig inom programmet för träbyggande.

Mer information:

Jemina Suikki, sakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 345, [email protected]

Petri Heino, programchef för programmet för träbyggande, miljöministeriet, tfn 0295 250 203, [email protected]