Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen EU:n ympäristöministerikokoukseen Luxemburgiin

Ympäristöministeriö
9.6.2021 11.01
Tiedote

EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuvat 10.6. Luxemburgiin, jossa ministereiden on määrä hyväksyä päätelmät EU:n strategiasta ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Muita aiheita ovat EU:n akkuasetus sekä EU:n saasteettomuussuunnitelma (Zero Pollution Action Plan). Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

EU:n sopeutumisstrategia korostaa ilmastonmuutokseen sopeutumisen merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnän rinnalla. Päästöjen vähentäminen ei enää estä käynnissä olevan muutoksen vaikutuksia.

”Tuoreet tutkimukset kertovat, että arktinen alue lämpenee kolme kertaa nopeammin kuin muu maailma. Vaikutukset ovat tuntuvat. Strategian kokonaisvaltainen ote on tarpeen: ilmastokestävyyttä on vahvistettava nopeasti, ja yleisestä tietoisuudesta on siirryttävä laajaan sopeutumistoimien toimeenpanoon. Tässä myös luontopohjaiset ratkaisut ovat avainasemassa”, ministeri Krista Mikkonen sanoo.

Suomi katsoo, että päätelmät sisältävät Suomen kannalta keskeiset näkemykset strategiaan liittyvien aloitteiden jatkovalmisteluun ja on valmis hyväksymään päätelmät.

Puheenjohtajalta tilannekatsaus akkuasetuksen käsittelyn etenemisestä

EU:n puheenjohtajamaa Portugali raportoi kokouksessa EU:n akkuasetusta koskevien keskustelujen etenemisestä. Asetuksella pyritään edistämään kiertotalouden mukaista akkumateriaalitaloutta.

Akkujen kierrätysmarkkinat toimivat nykyisin huonosti, ja akkujen sisältämiä raaka-aineita päätyy kierrättämisen sijasta turhaan jätteeksi. Paristoja ja akkuja koskeva sääntely ei edistä riittävästi kriittisten raaka-aineiden tunnistamista ja talteenottoa arvoketjussa eikä vaarallisten aineiden poistamista.

Suomi pitää asetusehdotusta yleisesti ottaen hyvänä ja kannatettavana. Ehdotuksella edistetään kestävää eurooppalaista akkuteollisuutta ja minimoidaan ympäristö- ja terveyshaittoja.

”Kun liikenne sähköistyy voimallisesti lähivuosina, on välttämätöntä, että akut tuotetaan merkittävästi nykyistä kestävämmin. EU on iso markkina. Meidän ostovoimallamme voidaan puhdistaa myös tuotantoketjuja mineraalien tuottajamaissa”, Mikkonen sanoo.

Ministerit keskustelevat EU:n saasteettomuussuunnitelmasta

Lisäksi ministerit keskustelevat EU:n saasteettomuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta, jonka komissio julkaisi 12. toukokuuta. Toimintasuunnitelman visiona on, että vuoteen 2050 mennessä päästöillä ilmaan, veteen ja maaperään ei ole haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia.

Suomi tukee saasteettomuussuunnitelmaa. Suomelle ovat tärkeitä toimet, joilla edistetään vesistökuormituksen vähentämistä, turvallisia materiaalikiertoja ja tuetaan kiertotaloutta. Suomi korostaa myös saasteettomuussuunnitelman yhtymäkohtia muuhun EU-lainsäädäntöön, jolla edistetään kiertotaloutta ja torjutaan luontokatoa ja ilmastonmuutosta.

Lisätietoja

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Mervi Mattila
erityisasiantuntija
p. 0295 250 178
[email protected]