Hyppää sisältöön
Media

YK:n ilmastokokous, yhdyskuntajätevesidirektiivi ja raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidin raja-arvot ympäristöneuvoston aiheina

liikenne- ja viestintäministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.10.2023 9.23
Tiedote

EU:n ympäristö- ja ilmastoministerit kokoontuvat 16. lokakuuta Luxemburgiin, jossa ministerit keskustelevat EU:n neuvottelutavoitteista Dubaissa järjestettävään YK:n ilmastokokoukseen. Ympäristöneuvoston on tarkoitus hyväksyä päätelmät, jotka muodostavat EU:n neuvottelutavoitteen ilmastokokoukseen. Suomea ympäristöneuvostossa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

YK:n ilmastokokous (COP28) järjestetään Dubaissa 30.11.-12.12. Kokouksen keskeisiä teemoja ovat päästöjen vähentäminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastorahoitus, erityisesti ilmastotuhoja koskevat rahoitusjärjestelyt.

COP28:ssa myös huipentuu poliittisella tasolla ensimmäinen Pariisin sopimuksen maailmanlaajuinen tilannekatsaus (Global Stocktake). Tilannekatsauksessa arvioidaan sopimuksen toimeenpanoa ja tavoitteiden toteuttamista. Tilannekatsauksen tulokset tulevat mm. ohjaamaan seuraavien kansallisten päästövähennystavoitteiden asettamista vuoteen 2025 mennessä.

Pariisin sopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

"Tänä vuonna koetut säiden ääri-ilmiöt ja globaali lämpötilan nousu ovat varoittavia esimerkkejä sekä osoitus siitä, että ilmastonmuutoksen hillintätoimien kunnianhimon tasoa on kiristettävä. Tärkeintä on vauhdittaa fossiilisista polttoaineista luopumista sekä lisätä puhtaan energian tuotantoa”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Yhdyskuntajätevesidirektiivin tavoitteena tehostaa jätevesien käsittelyä

Ministerien tavoitteena on sopia neuvoston eli jäsenmaiden kannasta komission ehdotukseen, joka koskee direktiiviä yhdyskuntajätevesien käsittelystä.

Ehdotuksessa yhdyskuntajätevesidirektiivin muuttamiseksi halutaan tehostaa jätevesien käsittelyä ja vähentää mm. ravinteiden ja mikroepäpuhtauksien päästöjä vesiin. Ehdotuksessa esitetään laajennettua tuottajavastuujärjestelmää lääke- ja kosmetiikkateollisuudelle, jotka ovat merkittävin jätevesissä esiintyvien haitallisten mikroepäpuhtauksien lähde.

Ehdotuksella halutaan myös hillitä ilmastonmuutosta ja tehostaa jätevedenpuhdistamojen energiatehokkuutta niin, että yli 10 000 asukkaan jätevesikuormaa käsittelevien puhdistamoiden tulee yhdessä tuottaa yhtä paljon energiaa kuin ne kuluttavat eli olla energianeutraaleja vuoteen 2040 mennessä. 

Suomessa direktiiviehdotuksen toimet vähentäisivät mikroepäpuhtauksien päätymistä vesistöihin ja kiristäisivät puhdistamojen typenpoistovaatimuksia. Energianeutraalisuustavoitteet edellyttäisivät myös investointeja biokaasun tuotantoon.

Raskaan kaluston CO2-raja-arvoasetuksen tavoitteena parantaa ajoneuvojen energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä

Ministerien tavoitteena on myös sopia neuvoston kannasta komission ehdotukseen raskaan kaluston CO2-raja-arvoasetuksesta. Komissio on ehdottanut hiilidioksidin päästörajojen kiristämistä uusille markkinoille saatettaville raskaille ajoneuvoille. Lainsäädännön tavoitteena on, että ajoneuvovalmistajat parantaisivat ajoneuvojen energiatehokkuutta ja markkinoille tulisi entistä enemmän päästöttömiä ja vähäpäästöisiä ajoneuvoja.

Suomelle on tärkeää, että komission ehdottamaa 90 %:n päästövähennystavoitetta vuodelle 2040 ei nosteta, jotta pitkälläkin aikavälillä asetus jättää tilaa useille eri käyttövoimille.
Suomessa merkittävässä asemassa ovat raskaimmissa ajoneuvoyhdistelmissä käytettävät ajoneuvot. Niiden saatavuuden turvaaminen on Suomelle erityinen kysymys.

Lisätietoja:

 

COP28-ilmastokokous

Marjo Nummelin
ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
p.0295 250 227

Yhdyskuntajätevesidirektiivi

Ari Kangas
ympäristöneuvos, ympäristöministeriö
p. 0295 250 340

Raskaiden ajoneuvojen CO2-raja-arvoasetus

Sara Österberg
ylitarkastaja, liikenne- ja viestintäministeriö
p. 0295 342 041