Hyppää sisältöön
Media

Samarbetet intensifieras genom stödtjänster riktade till kommunerna

miljöministeriet 15.12.2021 14.14 | Publicerad på svenska 15.12.2021 kl. 14.20

Målet med Ryhti-projektet är att göra informationshanteringen i fråga om den byggda miljön så smidig som möjligt. Målet uppnås endast genom samarbete mellan olika aktörer. Det nya nationella datasystemet för den byggda miljön medför ändringar för alla som använder informationen och i synnerhet för informationsproducenterna i kommunerna. Som ett led i införandet av datasystemet förnyas sättet att styra, hantera och utnyttja den information som uppkommer vid planläggningen och tillståndsprocesserna för byggande. Som ett nyårslöfte ämnar Ryhti-projektet öka växelverkan och utvecklingen i samarbete med kommunerna samt ge kommunerna noggrannare information om projektet.

Kommunerna är utsatta för många förändringstryck. Inom staten pågår flera lag- och utvecklingsprojekt som påverkar dem. I år granskade vi Ryhti-projektets påverkan på projekt inom andra förvaltningsområden. Vi identifierade över 50 pågående projekt som är beroende av att informationen om den byggda miljön är rörlig. Genom att beakta dessa beroendeförhållanden kan man förenhetliga arbetet, spara resurser och erbjuda kommunerna mer information om kommande förändringar samlat på ett ställe.

I år har Ryhti-projektet koncentrerat sig på att definiera en enhetlig form för informationen, datamodellerna och själva datasystemet. Dessutom har man utrett kostnaderna för underhåll tillsammans med kommunerna och andra intressegrupper. Genom arbetet har man producerat värdefull information för den stödtjänst för kommunerna som införs 2022.

Genom tjänsten stöder vi kommunerna och landskapsförbunden i förändringen av informationsstrukturerna och verksamhetssätten och i att ta i bruk det nya datasystemet. Vi vill utveckla tjänsten tillsammans med kommunerna så att den betjänar alla kommuner i Finland så väl som möjligt. Kommunerna har många utvecklade förfaringssätt och system som man kan dra nytta av och utveckla vidare. Vi följer också noggrant kommunernas digitala projekt som finansieras av finansministeriet. Närmare information om Ryhti-projektets stödtjänster kommer i början av nästa år.

Evenemang om Ryhti-projektets stödtjänster för kommunerna

Torsdagen den 20 januari 2022 kl. 13–15.

Ytterligare information

Jemina Suikki
Eritysasiantuntija
[email protected]
p. 0295 250 345

Henrik Saari
Erikossuunnittelija
​​​​​​​[email protected]
​​​​​​​p. 0295 252 257