Hyppää sisältöön
Media

Näkökulma
Yhteisellä digiloikalla kohti sujuvampaa ympäristöllistä asiointia

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.4.2024 13.51
Kolumni

Ympäristöllisessä lupa-asioinnissa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia uuden valtakunnallisen lupa-, ohjaus- ja valvontaviraston aloittaessa toimintansa vuoden 2026 alussa. Samalla on tarkoitus yhdistää ja tiivistää lupamenettelyitä ja nykyisten aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten ympäristöviranomaisten tehtäviä. Ns. yhden luukun toimintamallin toteuttaminen vaatii myös monia merkittäviä uudistuksia ympäristöviranomaisten tietojärjestelmissä.

Lupa-asioinnin digitalisaatioon liittyy useita tietojärjestelmiä asiointijärjestelmistä asiankäsittely-, asianhallinta-, julkaisu-, laskutus- ja valvontajärjestelmiin asti. Kullakin tietojärjestelmällä on omat vuosien varrella kehitetyt virastokohtaiset tehtävänsä ja toimintonsa, jotka on suunniteltu palvelemaan omaa virastoa ja sen tavoitteita. Lupa-asioinnin digitalisaation kehittämistä haastaa tietojärjestelmien kirjavuus. Tieto niissä ei ole kirjattu kaikille käyttäjille yhdenmukaisella tavalla, jolloin tietoa on hankala siirtää ja vastaanottaa käyttäjien kesken. Lisäksi suuri osa lupa-asioinnista tapahtuu edelleen paperiaikaan nojaavilla lomaketiedostoilla. 

Aluehallinnon uudistuksessa viranomaisten tämänhetkiset tietojärjestelmät siirretään sellaisenaan uuden viranomaisen käyttöön, eikä siinä yhteydessä tehdä muuta kehitystyötä. Siksi ympäristöministeriössä onkin asetettu kaksi uutta hanketta ratkomaan juuri ympäristöön vaikuttavien lupamenettelyjen digitalisaation haasteita. 

”Yhden luukun palvelujen digitalisaation koordinointi -hankkeessa” (YLP Digi) varmistetaan, että useat tietojärjestelmä- ja organisaatiokohtaiset kehittämishankkeet palvelisivat samaa tavoitetta, yhden luukun digitaalisia palveluita ympäristöasioissa. ”Ympäristönsuojelun tietorakenteiden ja yhteentoimivuuden kehittäminen” -hanke (YTY) puolestaan edistää ympäristönsuojelutiedon yhteentoimivuutta, jotta tiedot voivat virrata sujuvasti läpi viranomaisten palveluketjun. 

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö luotsaa Luvat ja valvonta -hanketta, jossa kehitetään toiminnanharjoittajaa palvelevaa, eri viranomaisten palveluita yhdistävää asiointikanavaa. Tavoitteena on, että jatkossa toiminnanharjoittaja voisi aloittaa ympäristöön liittyvät asioinnit Luvat ja valvonta -palvelun kautta. Tällä hetkellä se onnistuu aluehallintovirastojen ympäristölupaan sekä uusiutuvan energian tuotantolaitokseen liittyvissä asioissa.

Vaiheittain kohti kattavaa yhden luukun palvelua 

Toiminnanharjoittajan asioinnin tarpeet voivat olla hyvin moninaisia. Hän saattaa tarvita useita eri lainsäädäntöjen mukaisia lupa-, ilmoitus- tai rekisteröintimenettelyitä sekä myös ympäristönsuojelun raportointipalveluita. Digitalisaatiohankkeissa etsitäänkin parhaillaan yhteistä näkemystä siitä, missä laajuudessa ja aikataulussa palveluita kehitetään.

Tavoitteena on, että ympäristöasioiden tietojärjestelmäkokonaisuus on toimintakunnossa uuden lupa-, ohjaus- ja valvontaviranomaisen aloittaessa toimintansa vuoden 2026 alussa. Tuolloin etenkin laajavaikutteiset monilupaiset investointihankkeet voisivat sujuvasti aloittaa asiointinsa Luvat ja valvonta -palvelussa. Tietyt keskeiset tiedot virtaavat kaikille käyttäjille yhdenmukaisessa rakenteisessa muodossa järjestelmästä toiseen, mikä helpottaa niin toiminnanharjoittajan kuin viranomaisenkin työtä. 

Vuosina 2026–2028 työtä pyritään jatkamaan niin, että yhä suurempi osa kuntien ja valtion viranomaispalveluista saadaan yhden luukun toimintatavan piiriin ja tiedon rakenteistaminen etenee. 

Fokus vihreän siirtymän edistämisessä

Ympäristöministeriön YLP- ja YTY-hankkeet sekä työ- ja elinkeinoministeriön Luvat ja valvonta -hanke saavat REPowerEU-rahoitusta. Tavoitteena on kehittää vihreää siirtymää edistävän toiminnan – kuten uusiutuvan energiatuotannon tai sitä tukevan muun teollisuuden – lupamenettelyjä ja muita viranomaismenettelyjä. Samalla pyritään varmistamaan, että tuleva ”yksi digiluukku” palvelee sujuvasti ja tehokkaasti myös muiden toimialojen toimijoita heidän ympäristöllisessä asioinnissaan.

Kirjoittaja

Juha Lahtela
neuvotteleva virkamies
[email protected]
p. 0295 250 371

Juha Lahtela toimii YLP Digi -hankkeessa. 

Anju Asunta
projektipäällikkö 
[email protected]
p. 0295 250 191

Anju Asunta toimii YTY-hankkeessa.

Näkökulma – ympäristöministeriön asiantuntijoiden kirjoituksia