Hyppää sisältöön
Media

Vuoden 2024 käyttösuunnitelma kannustaa Araa priorisoimaan nopeasti käynnistyviä asuntorakentamishankkeita

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 29.2.2024 13.59
Tiedote

Valtioneuvosto on vahvistanut suunnitelman, jolla ohjataan valtion tukemaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa (ara-hankkeita) vuonna 2024. Tuki suunnataan erityisesti kasvaville alueille, joissa asuntojen tarve on suurin. Rakennusalan suhdannetilanteen takia etusijalla ovat nopeasti liikkeelle lähtevät hankkeet.

Asuntojen rakentamiseen ja perusparantamiseen tarkoitettuihin korkotukilainoihin on talousarviossa osoitettu yhteensä enintään 1,5 miljardia euroa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 20.2. valtion tukeman asuntotuotannon määräaikaista lisäämistä ja korkotukivaltuuden kasvattamista 2,25 miljardiin euroon vuonna 2024. Valtuuden kasvattaminen vaatii lisätalousarvion, josta päättää eduskunta.  

Valtioneuvoston tänään 29.2. vahvistamassa suunnitelmassa päätettiin nykyisen 1,5 miljardin korkotukivaltuuden jaosta ja käytöstä.

ASO-kohteiden hakemusjonoa puretaan ja lyhyen korkotuen hankkeiden osuutta kasvatetaan 

Vuoden 2024 aikana korkotukivaltuutta voidaan käyttää joustavasti hakemustilanteen ja lainalajin tarpeen mukaan. Etusijalla ovat rakennushankkeet, jotka voivat lähteä liikkeelle nopeasti, jotta valtion tukemasta asuntotuotannosta saadaan mahdollisimman suuri hyöty rakennusalan vaikeassa suhdannetilanteessa.  

”Nostamme ara-lainojen määrää nyt rakentamisen laman pohjalla ja vastaavasti tulemme vähentämään lainavaltuuksia myöhemmiltä vuosilta, kun asuntoja alkaa syntyä markkinoillakin. Valtion tukemalla asuntotuotannolla on tärkeä rooli asuntorakentamisen työllisyyden ylläpitämisessä erittäin vaikeassa suhdannetilanteessa. Asuntoja tarvitaan erityisesti suurimpiin kasvukeskuksiin, jotta asuntopula ei lähivuosina estä esimerkiksi työn perässä muuttamista”, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen sanoo.  

Asumisoikeusasuntojen (ASO-asunnot) hakemuksia on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran käsittelyjonossa runsaasti ja niitä on mahdollista saada liikkeelle nopealla aikataululla. Siksi ASO-hankkeiden rakentamiseen ja korjaamiseen suunnattava valtuus on viime vuotta suurempi, 700 miljoonaa euroa (530 milj. vuonna 2023). Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti 20.2. antaa Aralle lisäaikaa ASO-hakemusten käsittelyyn vuoden 2025 loppuun asti, jotta hakemukset saadaan käsiteltyä asianmukaisesti.  

Käyttösuunnitelma ohjaa kasvattamaan lyhyen korkotuen hankkeiden osuutta. Pitkän ja lyhyen korkotuen tavallisten vuokra-asuntojen valtuudet on yhdistetty ja niihin kohdistettava valtuus on 450 miljoonaa euroa.  Valtion korkotuki asuntojen rakentamiseen suunnataan erityisesti kasvaville alueille, joissa asuntojen tarve on myös suurin. Valtion tuella rakennettaville ja peruskorjattaville asunnoille tulee olla pitkäaikainen tarve, eikä ara-asuntojen hinta- ja vuokrataso saa ylittää yleistä hinta- ja vuokratasoa. Käyttösuunnitelmassa painotetaan valtion tukeman asuntotuotannon laina- ja takauskannan riskien minimoimista. Valtion tukemassa asuntotuotannossa on otettava huomioon puurakentamisen edistäminen, rakentamisen vähähiilisyys sekä rakentamisen energiakulutuksen pienentäminen.  

Erityisryhmien investointiavustusta hakevia kohteita on Aran käsittelyjonossa paljon. Talouden sopeutustoimien vuoksi investointiavustusta on jaettavissa aiempaa pienempi määrä. Tästä syystä investointiavustusta ei myönnetä laissa säädettyä enimmäisosuutta, vaan avustus mitoitetaan hankekohtaisesti tarpeen mukaan.  

Erityisryhmien kohteista painotetaan ensisijaisesti asunnottomien kohteita hallituksen pitkäaikaisasunnottomuuden poistamista koskevan tavoitteen mukaisesti. Erityisryhmien asumisessa hyvinvointialueen tulee sitoutua pitkäaikaisesti rakennettaviin ja perusparannettaviin kohteisiin osana sille kuuluvaa yhteisöllisen asumisen, tuetun asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen järjestämisvastuuta. Tämä ei koske opiskelija- ja nuorisoasuntoja.  

Lisätietoja 

Emma-Stina Vehmanen 
ministerin erityisavustaja 
p. 040 847 1992 
[email protected] 

Jarmo Lindén 
johtaja 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara 
p. 0295 525 0808 
[email protected]