Hyppää sisältöön
Media

Vesistökunnostuksiin riittää virtaa – 250 uutta hakemusta  

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2021 13.14
Uutinen

Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta haettiin rahoitusta yli 250 vesistökunnostushankkeelle. Vesiensuojelutoimiin haettu summa oli yhteensä 10 miljoonaa euroa. Avustushaussa näkyy myönteisiä merkkejä: hankeaktiivisuus on kasvanut ja lisäksi kuntien ja yritysten osallistuminen hankkeisiin on lisääntynyt.

”Tämä on erittäin hyvä uutinen. Valtioneuvoston juuri hyväksymät vesien- ja merenhoitosuunnitelmat vuosille 2022-2027 osoittavat, miten tärkeää on saada eteenpäin toimenpiteitä sekä vesistössä että niiden valuma-alueella laajassa yhteistyössä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.  

”Pienelläkin paikallisella hankkeella voi olla suuret vaikutukset ihmisten ja luonnon hyvinvoinnille.  Hyödyntäkää avustusmahdollisuutta ja verkostoitukaa muiden toimijoiden kanssa, sillä vesien tilan
parantaminen vaatii usein yhteisiä ponnisteluja koko valuma-alueella”, Kari toteaa.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma on lisännyt viime vuosina merkittävästi rahoitusta vesistökunnostuksiin ja vesistöjen kuormitusta vähentäviin toimiin valuma-alueella. Yli 300 kunnostushanketta on tähän mennessä aloittanut ympäri maata.

Hanketoiminnan lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat viime vuosina vahvistaneet tukeaan alueellisten vesistökunnostusten toimijaverkostoille. Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston rinnalla ELY-keskusten osaaminen ja tuki kunnostushankkeiden suunnittelijoille ja toteuttajille näkyy myös avustushauissa. Hakemusten määrä on kasvanut vuosittain, mukaan on saatu uusia toimijoita, ja vireillä on suunnittelu- ja selvityshankkeita, jotka pohjustavat konkreettisten toimien tekemistä myös jatkossa.

”Verkostoihin mukaan hakeutuminen onkin hyvä tapa päästä jyvälle alueen vesistöjen tilasta, siihen vaikuttavista asioista sekä toiminta- ja rahoitusmahdollisuuksista. Vesienhoitoa tehdään myös kalatalouden, vesienhallinnan, ravinteiden kierrätyksen ja luonnon monimuotoisuuden suojelun sateenvarjojen alla”, vesiensuojelun tehostamisohjelman erityisasiantuntija Jenni Jäänheimo kertoo.

”On ilahduttavaa, että Itämeren rannikkovesien kunnostushankkeiden määrä on kasvussa. On myös hienoa, että sisävesillä toimet kohdistuvat yhä useammin vesistöjen valuma-alueille. Valuma-aluelähtöisiä hankkeita tarvitaan jatkossakin lisää. Lisäksi on tärkeää etsiä keinoja maa- ja vesialueiden omistajien sitouttamiseksi”, Jenni Jäänheimo sanoo.

Valtionavustusten vuoden 2021 hakukierros elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista päätyi 30.11.2021. Vesistökunnostusavustusten lisäksi avustuksia on voinut hakea maa- ja metsätalouden vesienhallintaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta sekä kaupunkivesien hallintaan ja haitallisten aineiden vähentämiseen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.