Hyppää sisältöön
Media

Vesien hyvän tilan tavoitteesta ja siitä poikkeamisesta valmistellaan uutta lainsäädäntöä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2022 8.34
Tiedote

Ympäristöministeriön asettama työryhmä alkaa valmistella vesienhoidon ympäristötavoitteisiin liittyvää lainsäädäntömuutosta. Tavoitteena on säätää ympäristötavoitteiden sitovuudesta ja siitä, milloin niistä voidaan poiketa uuden merkittävän hankkeen vuoksi. Tällä hetkellä vesien hyvän tilan tavoitteesta poikkeaminen uuden merkittävän hankkeen vuoksi on mahdollista vain joka kuudes vuosi, kun valtioneuvosto hyväksyy vesienhoitosuunnitelmat.

Vesienhoidon tavoitteena on, että pinta- ja pohjavesien tila ei heikkene ja että vesien tila on vähintään hyvä. Euroopan unionin tuomioistuin linjasi niin sanotussa Weser-tuomiossa (2015), että vesienhoidon ympäristötavoitteet ovat sitovia. Tämän ennakkoratkaisun mukaan lupaa ei voida myöntää sellaiselle uudelle hankkeelle, joka heikentää vesistön tilaa tai vaarantaa hyvän tilan saavuttamisen. Viranomaiset ja hallintotuomioistuimet ovat noudattaneet ennakkoratkaisun oikeusohjetta.

Suomessa vesienhoidon ympäristötavoitteita ei ole säädetty sitoviksi kansallisessa lainsäädännössä eli laissa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Ennen Weser-ratkaisua vesienhoidon ympäristötavoitteita on pidetty vesienhoidon suunnittelua ohjaavina tavoitteina.

Vesienhoidon ympäristötavoitteista on mahdollista poiketa uuden merkittävän hankkeen kohdalla, jos laissa määritellyt edellytykset täyttyvät. Nykyisin poikkeukset tulee sisällyttää valtioneuvoston joka kuudes vuosi hyväksymiin vesienhoitosuunnitelmiin. Toistaiseksi näitä poikkeuksia ei ole käytetty. Poikkeaminen tulisi kuitenkin mahdollistaa myös muulloin kuin vesienhoitosuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.

Työryhmä valmistelee muutokset kansallisen lainsäädännön ajantasaistamiseksi ympäristötavoitteiden osalta. Lisäksi työryhmä valmistelee ehdotukset toimivaltaisesta viranomaisesta ja menettelystä tapauksissa, joissa ympäristötavoitteista halutaan poiketa uuden merkittävän hankkeen vuoksi.

Ehdotukset uusista säännöksistä sisällytettäisiin pääosin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin. Muutokset voivat koskea tarvittavilta osin myös muuta lainsäädäntöä. Tällä hallituskaudella pyritään siihen, että hallituksen esitys lähtisi lausunnolle loppukeväästä ja että sen voisi antaa syysistuntokaudella 2023.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Saara Bäck, puh. 029 525 0337, [email protected]