Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto tukee komission tavoitetta vähentää elintarvike- ja tekstiilijätteen määrää

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 26.10.2023 13.30
Tiedote
Nainen ja poika katselevat vaatteita kierrätyskeskuksessa.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti Euroopan komission tavoitteeseen vähentää elintarvikejätteen ja tekstiilijätteen määrää sekä ympäristövaikutuksia näiden koko elinkaaren aikana. Hallitus toimitti tänään eduskunnalle U-kirjeen, jossa se linjaa kantansa komission ehdotukseen jätedirektiivin muuttamisesta elintarvikkeiden ja tekstiilien osalta.

EU:n jäsenmaat ovat sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen puolittaa ruokahävikki vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteessa ei ole edistytty riittävästi, joten komission direktiiviehdotuksessa esitetään jäsenmaille oikeudellisesti sitovat tavoitteet elintarvikejätteen vähentämiseksi. Vuoteen 2030 mennessä elintarvikejätettä vähennettäisiin 10 prosenttia elintarviketeollisuudessa sekä 30 prosenttia asukasta kohden yhteisesti vähittäiskaupassa, ravintoloissa ja ruokapalveluissa sekä kotitalouksissa.

Valtioneuvosto suhtautuu myönteisesti tavoitteeseen vähentää elintarvikejätteen määrää eri sektoreilla. Valtioneuvoston mukaan voisi olla perusteltua asettaa omat elintarvikejätteen vähentämisen tavoitteet elintarviketeollisuuden lisäksi myös vähittäiskaupalle ja muulle jakelulle, ravintoloille ja ruokapalveluille sekä kotitalouksille, koska vähentämistoimet ovat erilaisia ruokaketjun eri vaiheissa. 

Oikeudellisesti sitovia tavoitteita kotitalouksille valtioneuvosto pitää hyvin haasteellisina. Kotitalouksissa elintarvikejätteen määrän vähentämistavoitteen tulee koskea vain ruokahävikkiä eli syömäkelpoista osaa elintarvikejätteestä (ei esimerkiksi kasvisten kuoria). 

Valtioneuvosto pitää hyvänä sitä, että komission on arvioitava tavoitteita elintarvikejätteen vähentämiseksi uudelleen vuonna 2027, jolloin on saatavilla luotettavampaa tietoa ja pidempiä aikasarjoja elintarvikejätteen määristä eri jäsenvaltioissa. 

Elintarvikejätteen määrä EU:ssa oli lähes 59 miljoonaa tonnia vuonna 2020. Elintarvikkeiden tuotanto- ja kulutusketjussa syntyy ympäristöhaittoja ja taloudellisia kustannuksia, jotka tuotetaan turhaan, jos elintarvikkeet menevät hävikkinä jätteeksi. 

Valtioneuvosto toivoo kansallista liikkumavaraa tekstiilijätteen tuottajavastuuseen

Komissio ehdottaa, että tekstiilien valmistajille ja maahantuojille säädetään vastuu tekstiilituotteiden koko elinkaaresta (eli ns. tuottajavastuu). Ehdotuksen mukaan tuottajat vastaisivat tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta sekä lajittelusta uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen sekä jätteen käsittelystä ja erityisesti kuidusta kuiduksi -kierrätyksestä. Tarkoituksena on vauhdittaa tekstiilien erilliskeräyksen, lajittelun, uudelleenkäytön ja kierrätysalan kehittymistä EU:ssa. Esityksen mukaan tuottajavastuu koskisi kotitalouksien vaatteita, asusteita ja jalkineilta. 

Komission esitys tekstiilien tuottajavastuusta on hyvin yksityiskohtainen. Valtioneuvosto korostaakin jäsenmaiden kansallista liikkumavaraa tuottajavastuun toimeenpanossa. Lisäksi valtioneuvosto korostaa tekstiilien tuottajavastuun kannalta olevan erityisen tärkeää, että etäkauppa saadaan kattavasti mukaan, jotta tuottajavastuun kustannukset jakautuvat oikeudenmukaisesti.

EU:ssa syntyy tekstiilijätettä 12,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Pelkästään vaate- ja jalkinejätettä syntyy noin 12 kilogrammaa henkilöä kohti vuodessa. 

EU:n komissio antoi jätedirektiivin muutosehdotuksen 5.7.2023. Direktiiviehdotuksen neuvottelut eivät ole vielä käynnistyneet Brysselissä.

Direktiiviehdotus on osa EU:n Pellolta pöytään -strategian sekä tekstiilistrategian toimeenpanoa. 

Lisätietoja:

Sirje Stén
neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö
p. 0295 250 276
[email protected]

Elintarvikejätteen vähentäminen:
Minna Huttunen
neuvotteleva virkamies , maa- ja metsätalousministeriö
p. 050 5957848
[email protected]