Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen fossiilisesta lämmitysöljystä luopumisesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.4.2024 14.54
Uutinen

Periaatepäätökseen liittyvän toimenpideohjelman tavoitteena on poistaa rakennusten erillislämmityksestä aiheutuvat päästöt vuoteen 2030 mennessä. Toimenpideohjelma kokoaa yhteen nykyiset toimenpiteet, jotka tukevat fossiilisesta lämmitysöljystä luopumista.

Valtioneuvoston periaatepäätös on käytännössä edellytys sille, että Suomi voi hyödyntää EU:n elpymis- ja palautumisvaroja (RRF) suunnitellusti. Toimenpideohjelma on osa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa (RRP), jonka viime hallitus hyväksyi 27.5.2021.

Periaatepäätös linkittyy moniin käynnissä oleviin strategioihin, ohjelmiin ja prosesseihin, jotka auttavat ilmastotavoitteiden saavuttamista. Näitä ovat muun muassa ilmasto- ja energiastrategia ja keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma (KAISU). Eri toimialoilla on myös laadittu toimialakohtaisia tiekarttoja vähähiilisyyteen ja kohdennettuja strategioita, kuten esimerkiksi Pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia 2020–2050. Päätös auttaa myös saavuttamaan taakanjakosektorille vuodelle 2030 asetetut EU:n ilmastotavoitteet kansallisesti.

Vuonna 2020 rakennusten erillislämmityksen päästöt olivat Suomessa 2,1 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Siitä 48 prosenttia aiheutui asuinrakennuksista, 36 prosenttia liike- ja palvelurakennuksista ja 18 prosenttia maatalouden rakennuksista.

Pääministeri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti hallituksen tavoitteena on saavuttaa vuositason nettopäästöjä koskevat tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Hallitusohjelman mukaan kannustetaan korvaamaan öljykattiloita kestävillä lämmitysmuodoilla.

Öljylämmityksen luopumiseen voi hakea tukea syksyyn 2025 saakka. Avustusta on jäljellä 35,6 miljoonaa euroa ja sen arvioidaan riittävän n. 9000 taloon.

Lisätietoja:

Kirsi Martinkauppi
Hallitusneuvos
puh. 0295 250 177
[email protected]