Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto kannattaa komission ehdotusta ajoneuvojen kiertotalousasetukseksi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.11.2023 14.37
Tiedote

Valtioneuvosto pitää tärkeänä ajoneuvojen kiertotalouden edistämistä. Kiertotalouteen siirtyminen vähentää ajoneuvojen elinkaarenaikaisia ympäristöhaittoja ja auttaa turvaamaan kriittisten raaka-aineiden saantia EU:ssa.

Valtioneuvosto hyväksyi tänään U-kirjelmän (72/2023 vp), jossa se linjaa kantansa komission ehdotukseen ajoneuvojen kiertotalousasetukseksi. U-kirjelmä etenee seuraavaksi eduskunnan käsiteltäväksi. 

Valtioneuvosto kannattaa komission ehdotusta ja pitää tärkeänä sen tavoitetta edistää ajoneuvojen kiertotaloutta. Autoteollisuus kuluttaa paljon luonnonvaroja ja energiaa, mikä aiheuttaa kasvihuonekaasupäästöjä. Kiertotalouteen siirtyminen edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, vähentää niiden louhinnan ja prosessoinnin energiankulutusta ja auttaa turvaamaan kriittisten raaka-aineiden saantia. Ehdotettu asetus myös kasvattaa romuajoneuvojen osien uudelleenkäyttöön ja materiaalien kierrätykseen liittyvää liiketoimintaa.

Ehdotus toisi tuottajavastuun piiriin henkilöautojen ja pakettiautojen lisäksi uusia ajoneuvoluokkia, kuten linja-autot, kuorma-autot ja perävaunut. Tämä tehostaisi romuajoneuvojen jätehuoltoa ja lisäisi niihin sisältyvien materiaalien kierrätystä. Tuottajavastuu tarkoittaa sitä, että ajoneuvon markkinoille saattava valmistaja, maahantuoja tai jakelija vastaa ajoneuvon jätehuollon järjestämisestä ja kustannuksista, kun siitä tulee romuajoneuvo. Valtioneuvosto korostaa, että ajoneuvojen tuottajavastuun ja romuajoneuvojen jätehuollon järjestämiseen tulee jättää kansallista liikkumavaraa. Valtioneuvosto kannattaa toimenpiteitä, joilla saadaan etämyynnin ja kuluttajien omatoimisen maahantuonnin tapauksessa toisessa maassa sijaitseva tuottaja vastaamaan tuottajavastuusta Suomessa. 

Valtioneuvosto painottaa, että romuajoneuvojen uudelleenkäytölle, kierrätykselle ja hyödyntämiselle asetettavien tavoitteiden tulee olla teknisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Tavoitteissa on myös otettava huomioon romuajoneuvoihin sisältyvät haitalliset aineet ja niitä koskeva EU:n lainsäädäntö. Valtioneuvosto pitää tärkeänä ehdotuksen tavoitetta estää romuajoneuvojen katoaminen asianmukaisen jätehuollon ulkopuolelle. Valtioneuvoston mukaan asetuksella on puututtava laittomaan vientiin myös jäsenmaiden välillä, ei vain vientiin EU:n ulkopuolelle. Käytettyjen ajoneuvojen omistajanvaihdostilanteita koskevaa sääntelyä ja ehdotettuja romuajoneuvon määrittelykriteereitä tulee selkeyttää ja pyrkiä hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja. Sääntelystä ei saisi aiheutua kansalaisille ja yrityksille kohtuutonta taakkaa.

Ajoneuvojen kiertotalous yhteen asetukseen 

Komission ehdottama asetus tuo yhteen ajoneuvojen suunnittelua, valmistusta ja jätehuoltoa koskevan nykyisen sääntelyn ja uudistaa sitä. Komissio ehdottaa uutta vaatimusta kierrätetyn muovin käytölle ajoneuvoissa. Ajoneuvojen valmistajille tulisi myös uusia merkintä- ja tiedonantovelvollisuuksia. Tuottajavastuun piiriin tulisi uusia ajoneuvojen valmistajia, maahantuojia ja jakelijoita. Asetus myös tarkentaisi tuottajien kustannusvastuuta, muuttaisi tuottajavastuumaksujen mukauttamista sekä lisäisi tuottajavastuun valvontaa. 

Komissio ehdottaa uutta romuajoneuvojen muovin kierrätystavoitetta. Nykyiseen sääntelyyn verrattuna romuajoneuvojen uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämistavoitteet tiukentuisivat, sillä akut ehdotetaan suljettavan tavoitteiden ulkopuolelle. Käytettyjen ajoneuvojen omistajanvaihdoksiin ja vientiin liittyvillä toimilla pyritään estämään romuajoneuvojen katoaminen asianmukaisen jätehuollon ulkopuolelle.

EU:n komissio antoi ehdotuksen ajoneuvojen kiertotalousasetukseksi 13.7.2023. Asetusta koskevat neuvottelut EU:n neuvostossa eivät ole vielä käynnistyneet.

Lisätietoja:

Eini Lemmelä
Erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
p. 0295 250 032
[email protected]

Esa Aaltonen
Johtava asiantuntija, liikenne- ja viestintäministeriö
p. 0295 342 107
[email protected]