Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemisestä ja korvaamisesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 27.9.2021 11.17
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään antanut hallituksen esityksen laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemisestä ja korvaamisesta. Lain tavoitteena on kehittää vahinkojen ennaltaehkäisyä sekä selkeyttää korvauksen myöntämiseen, maksamiseen ja valvontaan liittyviä menettelyjä.

Esityksessä säädettäisiin avustusjärjestelmästä tukemaan vahinkojen ennaltaehkäisyä. Jatkossa ELY-keskukset voisivat myöntää avustusta vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Avustusta voisivat hakea yritysten lisäksi myös luonnolliset henkilöt, yhdistykset, säätiöt, paliskunnat ja kunnat.

Lisäksi korvauksista ja tuista säädettäisiin yhdessä laissa nykyisen kahden säädöksen sijaan. Korvaukset ja tuet koskevat luonnonsuojelulailla rauhoitettujen eläinten aiheuttamia vahinkoja sekä maakotkan porotaloudelle aiheuttamia vahinkoja.

Esityksessä säädettäisiin myös vahinkojen korvaamisesta valtion talousarviovaroilla tilanteissa, joissa kustannusten sietäminen olisi yksityishenkilölle tai yritykselle kohtuutonta. Korvauksia voitaisiin maksaa viljelys- ja eläinvahingoista. ELY-keskuksen hyväksymän asiantuntijan tulee todentaa vahinko, jotta se voidaan korvata.

Maakotkan porotaloudelle ja sääksen kalanviljelylaitoksille aiheuttamien vahinkojen osalta säädettäisiin vahingoista maksettavista laskennallisista tuista, sillä näitä vahinkoja ei voida käytännössä todentaa tai arvioida.

Uusi laki tulisi voimaan sen jälkeen, kun Euroopan komissio on hyväksynyt lakiehdotukseen sisältyvät tukijärjestelmät.

Lausunnoissa todettiin esityksen yhteiskunnallinen merkittävyys

Esityksen yhteiskunnalliset hyödyt olisivat merkittäviä, koska rauhoitettujen eläinten aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet ja lisääntynevät jatkossakin, koska valkoposkihanhia arvioidaan esiintyvän Suomessa enemmän mm. ilmastonmuutoksen takia. Lausunnonantajat näkivät esityksen tärkeänä luonnon monimuotoisuuden edistämisen ja rauhoitettujen eläinten suojelun yleisen hyväksyttävyyden sekä lajiensuojelun ja tiettyjen elinkeinojen harjoittamisen yhteensovittamista kannalta. Vahinkojen ennaltaehkäisemiseen myönnettävät avustukset nähtiin nykyiseen menettelyyn nähden erityisen tärkeänä uudistuksena.

Korvausten maksaminen nähdään yhtenä tärkeimpänä keinona eri toimialojen ja alueiden välisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta erityisesti alueilla, joilla vahingot ovat toistuvia. Korvausten lisäksi tarvitaan myös muita keinoja hallita vakavia rauhoitettujen eläinten aiheuttamia vahinkoja. Muita keinoja ovat muun muassa maaseuturahastosta rahoitettavat ympäristökorvaukset sekä luonnonsuojelulain mukaiset poikkeusluvat.

Lisätietoja:

Antti Heikkinen
Ministerin erityisavustaja
p. 0295 250 231
[email protected]

Hanne Lohilahti
Erityisasiantuntija
p. 0295 250 374
[email protected]