Hyppää sisältöön
Media

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 16.9.2021 13.48
Tiedote

Valtioneuvosto on tänään istunnossaan antanut hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta. Luonnonsuojelualueen pinta-ala kasvaisi noin 112 hehtaarilla lähes 791 hehtaariin. Tavoitteena on, että laki rajauksen muuttamisesta tulisi voimaan 1.1.2022.

Esityksessä luonnonsuojelualueesta erotettaisiin 3,2 hehtaaria entisen Finlandia-hotellin aluetta sekä Kruunupuisto Oy:n henkilöstön pysäköintialue. Luonnonsuojelualueeseen liitettäisiin 115 hehtaarin laajuinen vesialue Puruvedeltä ja siellä oleva Unnikkisaari sekä 1100 m2 palsta harjumetsää.

”Olen iloinen, että pääsemme täydentämään Suomen kansallismaisemiin kuuluvaa Punkaharjun luonnonsuojelualuetta yli sadalla hehtaarilla. Näin voimme edistää sekä kestävää matkailua että luonnonsuojelua. Rantamatalikko on vesiluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas ja se liittyy saumatta Kokonharjun aarnialueeseen. Matalikolle talvisin kinostuva lumi mahdollistaa myös saimaannorpan pesinnän. Jokainen suojeltu hehtaari on tärkeä askel kohti luontokadon pysäyttämistä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo. 

Muutos parantaisi suojelualueen edustavuutta ja edistäisi matkailun kehittämistä

Unnikkisaari vesialueineen rajautuu Punkaharjun luonnonsuojelualueeseen Puruveden puolella ja liittyy maisemallisesti Kokonharjun aarnialueeseen. Liitosalue on kirkasvetistä, vesiluonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta rantamatalikkoa. Talvisin lumi kinostuu liitosalueelle, mikä luo edellytykset saimaannorpan pesimiselle norppakannan kasvaessa. Vesialueen ja Unnikkisaaren liittäminen luonnonsuojelualueeseen turvaisi kesäisin vilkkaassa matkailukäytössä olevalta maantieltä sekä Puruvedeltä näkyvän rantamaiseman säilymisen nykyistä laajemmin.

Punkaharjun luonnonsuojelualueella sijaitsee vuonna 1914 rakennettu entinen Finlandia-hotelli ulkorakennuksineen. Finlandia-hotellin päärakennus on yksi Punkaharjun kansallismaiseman ja matkailuhistorian keskeisistä monumenteista ja se on suojeltu valtioneuvoston päätöksellä. Hotellin alueen erottaminen suojelualueesta mahdollistaisi rakennusryhmän joustavan käytön ja toiminnan kehittämisen. Rakennuksia on tarkoitus kunnostaa ja laajentaa, mikä mahdollistaisi suojellun päärakennuksen palauttamisen matkailutarkoituksiin sekä loisi edellytykset rakennusryhmän uusiokäytölle.  

Lausuntopalautteesta tukea rajausmuutokselle

Hallituksen esityksen luonnos Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta oli lausuntokierroksella 2.7.–17.8.2021. Esityksestä annettiin kymmenen lausuntoa. Lausunnoissa Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamista pidettiin sekä alueen matkailun kehittämisen että luonnonsuojelun kannalta hyvänä ja perusteltuna. 

Kalastustahot pitivät lausunnoissaan tärkeänä mahdollisimman laajojen ja monipuolisten kalastusmahdollisuuksien turvaamista kaupallisille sekä kotitarve- ja vapaa-ajan kalastajille luonnonsuojelualueeseen liitettäväksi esitetyllä 115 hehtaarin vesialueella. Vesialueen liittäminen luonnonsuojelualueeseen ei aiheuttaisi muutoksia alueen kalastukseen. Metsähallitus vastaisi jatkossakin kalastuksen järjestämisestä ja kalastusluvista luonnonsuojelualueeseen liitettäväksi esitetyllä vesialueella. 

Punkaharju on yksi Suomen kansallismaisemista

Punkaharjun luonnonsuojelualue on perustettu vuonna 1991 edustavan pitkittäisharjuselänteen ja kansallismaiseman suojelemiseksi. Punkaharju muodostuu kapeasta, noin seitsemän kilometriä pitkästä selänteestä, joka kipuaa korkeimmillaan noin 25 metrin korkeuteen ja avaa näkymät ympäröivään järvimaisemaan. Punkaharjun luonnonsuojelualue on kokonaisuudessaan Natura 2000 -aluetta. Suurin osa suojelualueesta on niukkaravinteista kirkasvetistä järveä. Maa-alueilla on arvokkaita harjumetsiä ja paisterinteitä sekä rannoilla ja harjukuoppien pohjilla reheviä lehtoja. 
Punkaharjun alue on ollut pitkään Suomen tunnetuimpia luonnonnähtävyyksiä.

Luonnonsuojelualueelle ja tutkimusmetsiin tehdään vuosittain noin 150 000 käyntiä. Punkaharjulle pääsee rautateitse, mikä luo erinomaiset edellytykset kestävän, vähähiilisen matkailun kehittämiselle.

Lisätietoja:

Antti Heikkinen
Ministerin erityisavustaja 
p. 0295 250 231
[email protected] 

Jukka-Pekka Flander
Ympäristöneuvos
p. 0295 250 064
[email protected]

Leila Suvantola
Lainsäädäntöneuvos
p. 0295 250 433
[email protected]