Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Uusi ohje moottorikelkkailureittien soveltuvuuden arviointiin raskaille moottorikelkoille

Ympäristöministeriö 2.10.2020 9.00
Tiedote

Moottorikelkkareittien pitäjille on tehty ohjeet, joiden avulla he voivat arvioida reittien soveltuvuutta raskaille moottorikelkoille. Moottorikelkkailureitin pitäjän on ilmoitettava valvontaviranomaiselle viimeistään 31.12.2021, onko sen ylläpitämän moottorikelkkailureitin soveltuvuus raskaille moottorikelkoille arvioitu ja onko kyseisellä reitillä sallittua ajaa raskaalla moottorikelkalla.

Raskaalla moottorikelkalla saa ajaa moottorikelkkailureitillä, jonka reitinpitäjä on arvioinut sille soveltuvaksi ja merkinnyt moottorikelkkailureitti-liikennemerkkiin asennettavalla lisäkilvellä "Sallittu raskaille moottorikelkoille”.

Reittien soveltuvuuden arvioinnin helpottamiseksi ohjeessa kuvataan 12 arviointikohdetta ja niiden arviointikriteerit, arvioinnissa tarvittavat varusteet ja välineistö, arvioinnin toteuttaminen ja arviointilomake. Laaditun ohjeen ja arviointi-aineiston perusteella moottorikelkkailureitin ylläpitäjän on mahdollista tehdä soveltuvuusarvio valitsemalleen moottorikelkkailureitille tai -reittiosuudelle raskaiden moottorikelkkojen osalta sekä ilmoittaa valvontaviranomaiselle saako kyseisellä reitillä tai reittiosuudella ajaa raskaalla moottorikelkalla.

Ohjeen ovat teettäneet ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Tammikuussa 2019 voimaan tulleet lakimuutokset mahdollistivat aiempaa suurempien moottorikelkkojen käyttö tarkoitukseen soveltuvilla ja siihen erikseen osoitetuilla moottorikelkkailureiteillä. Lakia koskevassa lausumassaan eduskunta edellytti, että valtioneuvosto laatii reitinpitäjille ohjeet.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö: Ympäristöneuvos Markus Tarasti, [email protected], p. 0295 250 291

Liikenne- ja viestintäministeriö: Yli-insinööri Mikko Karhunen, [email protected], p. 0295 342 014