Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Uusi kaava är miljöministeriets podcast om varför det lönar sig att vara intresserad av boende

Miljöministeriet
10.3.2021 8.53 | Publicerad på svenska 11.3.2021 kl. 10.46
Nyhet

Vid miljöministeriet har vi under vintern funderat på att publicera en egen podcast. Det finns rikligt med diskussion på olika kanaler, och vi undrade vad vårt budskap skulle kunna vara. Av allt det vi sysslar med vid miljöministeriet, vad vill vi att du ska ta med dig på din promenad, din arbetsresa eller din värdefulla och sällsynta lugna stund?

Vi skapade en podcast, Uusi kaava, som behandlar boendets framtid. Vi hoppas att podcasten hjälper också dem som inte är bekanta med bostadspolitiken att få insikter och bli medvetna om vad det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid när det händer saker i den egna livsmiljön.

Som gäster i podcasten har vi människor med synpunkter på hur våra livsmiljöer har utvecklats, vad vi just nu förväntar oss av boendet och livsmiljön och hur dessa bör utvecklas. Viktiga diskussioner om boendets läge, pris och kvalitet lyfts fram: Är vissa områden eftertraktade och andra borttynande? Kommer jag att hitta ett hem som motsvarar det jag behöver och vill ha? Hur förhåller sig mina bostadsdrömmar till klimatarbetet och förlusten av biologisk mångfald? Hur förändrar tekniken boendet och byggandet?

Podcasten frågar hur vi egentligen vill bo, vad ett bra boende egentligen är och hur man kan tänka i nya banor. Podcasten leds av designjournalisten Ida Kukkapuro.

Uusi kaava -Podcasten leds av designjournalisten Ida Kukkapuro. Bild: Stella Ojala

Ida, vad fick dig att gå med i just den här podden?
- Till följd av mitt arbete är mina favoritämnen, det vill säga design, arkitektur och stadsplanering, bekanta för mig och det här ger en intressant möjlighet till nya insikter. Perspektiven i avsnitten är sektorsövergripande och samhälleliga.

Vilken tanke framträder starkast nu efter de första inspelningarna?
- En detalj som framkom, och som kanske var en aning överraskande, var hur viktigt det är att tala om kärlek i samband med boendet. Ämnet har kommit upp nästan av sig själv redan i två avsnitt. Vi behandlar svåra ämnen och kalla fakta om till exempel klimatkrisen, men bakom allt ligger en människa som vill ha ett eget bo. Boendet är förknippat med kärlek till hemmet, hembygden och samhället. Boendets trivsamhet är en viktig kvalitetsindikator, vilket är ett ämne vi återkommer till med många gäster.

Vad ser du i din egen kristallkula när du tänker på boendets framtid?
- Från och med förra århundradet kan boendet indelas i olika perioder. Grovt taget hade man först mark som man brukade, och sedan etablerade man sig på platsen. I och med urbaniseringen och industrialiseringen blev också bostadsproduktionen industrialiserad. Med detta överlappade en period då planeringen var mycket bilorienterad. I fokus låg alltså fordonet i stället för människan. Nu under de senaste årtiondena har ekonomin haft stor betydelse, och hemmen har också blivit handelsvaror. Nu ser det ut som om ett mer humant sätt att närma sig boendet är på frammarsch. Jag önskar att människans och de andra arternas välbefinnande skulle stå i centrum för planeringen.

Vid miljöministeriet lovar vi att podcasten kommer att behandla utvecklingen av boendet ur såväl människans som samhällets, ekonomins och miljöns synvinkel.

Podcasten Uusi kaava är finskspråkig, och finns på adressen ym.fi/uusikaava, i Apple Podcasts och i Spotify.

Det första avsnittet är ute den 10 mars, och hela den första säsongen publiceras under våren 2021. Du kan delta i diskussionen i sociala medier under hashtaggen #uusikaava.