Hyppää sisältöön
Media

Utsjoen Porotilojen yhteismetsän alueelle perustettu mittava suojelualue

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 10.9.2021 10.16
Tiedote
Kuva: Terhi Tuovinen, Lapin materiaalipankki

Inarin kunnan alueelle lähelle Inarijärveä on perustettu yksityinen luonnonsuojelualue Lapin ELY-keskuksen ja Utsjoen Porotilojen Yhteismetsän yhteistyössä. Tälvitupejävri-Talvitupajärvi luonnonsuojelualueen koko on noin 695 hehtaaria, mikä tekee siitä yhden suurimmista tällä hallituskaudella suojelluista kohteista. Kauppa tehtiin 28.6.2021.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Utsjoen Porotilojen yhteismetsä ja ympäristöministeriö

Uuden suojelualueen puusto on vanhaa keskimäärin yli 200-vuotiasta männikköä ja lahopuuta alueella on paikoitellen runsaasti. Kasvupaikkatyypiltään alue on pääosin kuivahkoa kangasta ja noin 75 % alueesta on uudistuskypsää metsää, jossa on runsaasti arvokkaita lajiesiintymiä. Suojelupäätös turvaa myös saamelaiskulttuurin ja elinkeinojen harjoittamisen alueella. “Alue on tärkeä talvilaidunalue paliskunnalle: vanhaa, hyvää luppometsää. On myös tärkeää, että alueilla säilyy metsästys- ja kalastusoikeudet”, sanoo Utsjoen Porotilojen Yhteismetsän puheenjohtaja Ilmari Tapiola

“Olemme tällä hallituskaudella laajentaneet vapaaehtoisen metsiensuojelun myös Pohjois-Suomeen. Toivon, että Utsjoen Porotilojen Yhteismetsän päätös kannustaa myös muita maanomistajia tarjoamaan omistamiaan kohteita suojeluun”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Vuonna 2020 osoitettuja erillismäärärahoja suunnataan erityisesti vanhojen metsien suojeluun Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksissa, jotka eivät ole METSO-ohjelman toiminta-alueella. Toimenpiteitä kohdennetaan luonnonsuojelun kannalta tärkeimmille painopistealueille. Rahoitusta on vielä jäljellä, ja sillä pyritään saamaan tämän tyyppisiä suuria kohteita suojelun piiriin. Rahoitusta tarjolla vuoden 2022 loppuun asti.

“Vanhojen metsien suojeluun suunnattu määräraha on Lapissa hyvin tervetullut ja rahoituksella saadaan aikaiseksi merkittäviä satsauksia vapaehtoisen metsiensuojelun saralla. Tämä metsiensuojelu on koettu Lapissa tarpeelliseksi ja hakemuksia onkin saapunut ELY-keskukselle ilahduttavasti”, sanoo johtaja Timo Jokelainen.

Luonnonsuojelu yksityismailla

Yksityismailla sijaitsevia luonnonsuojelualueita on lähes 7800. Maanomistaja ja Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) voivat sopia alueen rauhoittamisesta joko kokonaan tai tiettyjen toimenpiteiden osalta enintään 20 vuodeksi kerrallaan. Suojeluohjelmarajauksiin sisältyvien alueiden lisäksi voidaan luonnonsuojelulain nojalla perustaa luonnonsuojelualueeksi myös muu yksityisen omistama alue vapaaehtoisen suojelun keinoin. Valtio voi myös ostaa maa-alueita käypään hintaan tai rauhoittaa sen yksityisenä luonnonsuojelualueena korvausta vastaan. Mahdollisuudet alueen virkistyskäyttöön säilyvät molemmissa tapauksissa pääsääntöisesti ennallaan. Luonnonsuojelualueen perustamispäätös on pysyvä, ja siitä tehdään merkintä kiinteistörekisteriin. Luonnonsuojelualue voidaan perustaa joko maanomistajan tai viranomaisen aloitteesta. Perustamispäätöksen tekee ELY-keskus. Maanomistaja voi tehdä hakemuksen suojelualueen perustamisesta omistamalleen maalle tai antaa suostumuksen ELY-keskuksen tekemään ehdotukseen.

Lisätietoja:

Lapin ELY-keskus:

Ari Neuvonen 
Luontoympäristöyksikön päällikön sijainen, ylitarkastaja 
puh. 0295 037 452
[email protected] 

Utsjoen Porotilojen yhteismetsä:

Ilmari Tapiola
Puheenjohtaja
puh. 040 833 4813
[email protected]

Ympäristöministeriö:

Jani Seppälä
Erityisasiantuntija
puh. 0295 250 205
[email protected] 

Krista Mikkonen