Hyppää sisältöön
Media

Uhka ja mahdollisuus - kulttuuriympäristöt ilmastonmuutoksessa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2023 7.48
Uutinen
Yksityiskohta rännistä, josta tulee vettä kovalla sateella.

Ilmastonmuutoksen kysymykset tulisi huomioida läpileikkaavasti kaikessa kulttuuriympäristötyössä. Kulttuuriympäristöasiantuntijoiden osaaminen on saatava mukaan ratkomaan ympäristössämme vaikuttavia monitahoisia kriisejä. Kulttuuriympäristö-, ilmastonmuutos- ja rakennusalan asiantuntijat tarvitsevat yhteisiä tilaisuuksia ja laskentamenetelmiä. Muun muassa tällaisia toimenpide-ehdotuksia seuloutui ympäristöministeriön Sitowise Oy:llä teettämässä selvityksessä, joka tarkasteli ilmastomuutosta ja kulttuuriympäristöä.

Lämpötilan vaihtelut, lisääntyneet sademäärät, sään ääri-ilmiöt sekä muutokset kosteusolosuhteissa ja merenpinnan nousu vaikuttavat suoraan tai välillisesti kulttuuriympäristöön. Kulttuuriympäristöjä ovat maisemat ja paikat, joissa ihmisen kädenjälki näkyy. Ne ovat vaalittuja historiallisia kohteita, mutta myös arkisia elinympäristöjä, jotka vaikuttavat suuresti siihen, miten koemme esimerkiksi muuttuvan ilmaston.

”Ilmastonmuutoksen hillintätoimet voivat aiheuttaa riskejä kulttuurihistoriallisille kohteille. Toisaalta kulttuuriympäristöjen ja maisemien hyvä hoito sekä kulttuuriperintöön liittyvät toimintatavat ja tiedot ovat usein niitä toivottuja ratkaisuja, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta. Halusimme selvittää tarkemmin ilmastonmuutoksen ja kulttuuriympäristöjen välisiä suhteita”, ympäristöneuvos Tuija Mikkonen taustoittaa. 

Raportti käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia, hillintää ja sopeutumista Suomen kulttuuriympäristöissä. Se pohjautuu kirjallisuuslähteisiin, valtionhallinnon strategioihin ja ohjelmiin sekä kulttuuriympäristöalan asiantuntijoiden haastatteluihin. Työn merkittävänä perustana oli Euroopan Unionin asiantuntijaryhmän raportti Strengthening Cultural Heritage Resilience for Climate Change.

"Aihe tunnistetaan hyvin ajankohtaiseksi kulttuuriympäristöalalla, ja omaa osaamista ollaan valmiita jakamaan muille tahoille. Alan toimijat toivovat, että yhtenäisiä laskenta- ja seurantamenetelmiä kehitetään, mikä auttaisi osoittamaan ilmastonmuutoksen vaikutukset ja toisaalta, mikä vaikutus sitä torjuvilla toimilla on. Monialaista tutkimusta ja koulutusta sekä yleistä tietoisuutta toivotaan lisää", raportin laatimista ja selvitystyötä Sitowisessä vetänyt Heli Nukki kertoo.

”Ilmastonmuutos tuo haasteita, joiden rinnalla kulttuuriympäristöjen vaaliminen hankaloituu.  Tutkimustieto ja käytännön kokemukseen perustuvat toimenpiteet on saatava laajasti käyttöön. Tarvitsemme avointa keskustelua kulttuuriympäristöjen arvoista, ohjauskeinoista ja kannustimista”, Nukki selventää.

Raportin toimenpide-ehdotukset ovat keskustelunavaus kulttuuriympäristöjen parissa tehtävästä ilmastotyöstä. ”Seuraavaksi tarvitsisimme tarkempaa tietoa esimerkiksi siitä, minkälaisia kustannus- ja seurannaisvaikutuksia kulttuuriympäristöihin liittyvillä ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toimenpiteillä on”, Mikkonen peräänkuuluttaa.

Lisätiedot

Tuija Mikkonen
ympäristöneuvos
ympäristöministeriö
[email protected]
p. 0295 250 184

Heli Nukki
vanhempi asiantuntija
Sitowise Oy
[email protected]
p. 044 427 9930