Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä esittää Suomelle arktisen merentutkimuksen strategian laatimista

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 24.4.2019 13.03
Tiedote

Suomi tarvitsee arktisen merentutkimuksen strategian ja rahoituksen tutkimukselle. Ympäristöministeriön asettama työryhmä julkaisi raporttinsa, joka sisältää ehdotuksia arktisen merellisen tutkimuksen ja siinä tarvittavien suomalaisten alusten käytön lisäämiseksi.

Merien ja arktisten alueiden tutkimuksessa kansainvälinen ja tieteiden välinen yhteistyö on tärkeää. Yhteistyö auttaa hankalasti ja kalliisti saavutettaville alueille pääsyä ja tukee laadukasta ja merkittävää tutkimusta. Työryhmän mukaan pysyvä kansallinen panostus arktisen merentutkimuksen infrastruktuureihin edistää suomalaista tiedettä, Suomen arktista näkyvyyttä sekä suomalaisten alusten myymistä tutkimuskäyttöön. Aktiivinen osallistuminen kansainvälisiin tutkimusaluksia ja ‐infrastruktuureja koordinoiviin hankkeisiin on hyvä mahdollisuus löytää aluksille myös ulkopuolisia käyttäjiä.

Työryhmä ehdottaa arktisen liiketoimintasuunnitelman laatimista Fennica ja Nordica -jäänmurtajille sekä suunnitelmaa kansainvälisestä infrastruktuuriyhteistyöstä merentutkimusalus Arandalle alusten käytön lisäämiseksi. Lisäksi tarvitaan kansallisen tason markkinointia ja viennin edistämistä alusten tarjoamiseksi tutkimusyhteistyöhön ja kaupallisiin hankkeisiin.

Työryhmässä oli jäseniä ympäristöministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE), Ilmatieteen laitokselta sekä Arctia Oy:stä.

Selvityshenkilö Markku Mylly pohtimaan Arandan tulevaisuutta

Ympäristöministeriö ja SYKE ovat asettaneet merenkulkuneuvos Markku Myllyn selvittämään valtion omistaman Arandan ylläpidon, hallinnoinnin ja rahoituksen järjestämisvaihtoehtoja. Markku Mylly on toiminut merenkulun eri tehtävissä muun muassa Merenkulkulaitoksen pääjohtajana, Suomen Satamaliiton toimitusjohtajana ja viimeksi Euroopan Meriturvallisuusviraston pääjohtajana.

SYKEn hallinnoiman aluksen peruskorjaus valmistui viime syksynä. Alus soveltuu monipuoliseen käyttöön niin Itämerellä, arktisella alueella kuin valtamerillä. Selvityksessä tarkastellaan Arandan hallinnan eri vaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia: nykyinen käytäntö, siirto SYKElta valtionhallinnon muulle organisaatiolle, myyminen yksityiselle toimijalle ja mahdolliset muut vaihtoehdot. Selvityksessä tulee arvioida vaihtoehtojen vaikutuksia Suomen meritutkimuksen ja -seurannan toteuttamiseen ja kustannuksiin. Selvitys valmistuu kesäkuun 2019 loppuun mennessä.

Lisätiedot:

Ympäristöneuvos Saara Bäck, ympäristöministeriö, p. 0295 250 337, [email protected]