Hyppää sisältöön
Media

Terveydenhuollolle oma jäteopas

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 14.3.2023 13.19
Uutinen

Ympäristöministeriö on julkaissut terveydenhuollon jäteoppaan. Oppaassa annetaan selkeitä ohjeita jätehuollon järjestämiseksi keskeisille terveydenhoitoalalla syntyville jätelajeille. 

Terveydenhuollossa syntyy toimialalle tyypillisiä jätteitä (esimerkiksi tartuntavaaralliset jätteet, biologiset jätteet ja pistävät ja viiltävät jätteet), erilaisia vaarallisia jätteitä ja radioaktiivisia jätteitä sekä tavanomaista yhdyskuntajätettä.

Viime vuosien jätelainsäädännön uudistukset vaikuttavat myös terveydenhuollon jätehuoltoon. Jätelainsäädännön uudistusten tavoitteena on vähentää jätteen määrää, lisätä kierrätystä ja vähentää merkittävästi jätteiden loppusijoitusta kaatopaikoille. 

Myös yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa on uudistettu useissa vaiheissa. Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoyksiköiden yhdyskuntajätehuollon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta sosiaali- ja terveydenhuoltoyksiköille vuonna 2019. Vuoden 2023 alusta myös julkisten terveydenhuollon yksiköiden yhdyskuntajätehuollon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta Helsinkiä lukuun ottamatta uusille hyvinvointialueille. 

Opas on tarkoitettu sekä julkisten että yksityisen terveydenhuollon yksiköiden, niille palveluja tarjoavien jätehuoltoyritysten, jätelain noudattamista valvovien kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten käyttöön. Tavoitteena on yhtenäistää terveydenhuollon jätehuoltokäytäntöjä valtakunnallisesti.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Sirje Stén, ympäristöministeriö, p. 029 525 0276, [email protected]

Ylitarkastaja Eevaleena Häkkinen, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 200, [email protected]