Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Tarja Haaranen jatkaa ympäristöministeriön ylijohtajana

Ympäristöministeriö
22.12.2020 13.47
Tiedote

Valtioneuvosto on nimittänyt ympäristöministeriön ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen Tarja Haarasen ajalle 1.2.2021-31.1.2026. Ylijohtaja toimii ministeriön luontoympäristöosaston päällikkönä.

Ympäristöministeriön luontoympäristöosasto vastaa muun muassa luonnonsuojeluun, ympäristönsuojeluun, maisemanhoitoon, luonnon virkistyskäyttöön, pinta- ja pohjavesien sekä merien suojeluun sekä ympäristövaikutusten arviointiin liittyvistä asioista. Osasto vastaa myös toimialansa lainsäädännön kehittämisestä, ympäristön seurannasta ja tietojärjestelmistä sekä alan tutkimuksesta, kehittämisestä ja suunnittelusta. Tarja Haaranen on toiminut luontoympäristöosaston ylijohtajana 1.5. alkaen. Ylijohtajan virka tuli avoimeksi viran vakituisen haltijan irtisanouduttua 1.2.2021 lukien.

Tarja Haaranen on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti, agronomi. Haaranen on työskennellyt aiemmin muun muassa maa- ja metsätalousministeriössä ja vuodesta 2006 lähtien ympäristöministeriössä eri asiantuntija- ja päällikkötehtävissä. Vuosina 2014-2016 Haaranen työskenteli ohjelmakoordinaattorina Luonnonvarakeskuksessa.

Ylijohtajan virkasuhdetta haki määräajassa 11 henkilöä.

Lisätietoja

Juhani Damski
Kansliapäällikkö
p. 029 525 0445
[email protected]