Hyppää sisältöön
Media

Suomi alkaa valmistella kertakäyttömuovidirektiivin kansallista toimeenpanoa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2019 10.50
Tiedote
© Ympäristöministeriön kuvapankki, Jani Laukkanen

Ympäristöministeriö asettaa hankkeen valmistelemaan niin sanotun kertakäyttömuovidirektiivin* kansallista toimeenpanoa. Direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: tuotekieltoja, kulutuksen vähentämistä, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia, laajennettua tuottajavastuuta, merkintävaatimuksia, erilliskeräysvelvoitteita sekä valistusta. Näihin liittyvien kansallisten säädösten täytyy olla voimassa 3.7.2021.

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitysluonnos tarvittavista lainsäädäntömuutoksista. Lisäksi Suomen tulee ilmoittaa komissiolle kertakäyttömukeja ja syömävalmiin ruuan kertakäyttöisiämuovipakkauksia koskevat kansalliset vähentämistavoitteet ja -keinot. Suomi osallistuu myös direktiivissä säädettyjen Euroopan komission säädösten ja ohjeiden valmisteluun sekä kehittää jäte- ja tuotetietojärjestelmää direktiivin edellyttämien raportointivelvoitteiden toteuttamiseksi.

Hankkeen edellyttämä laaja sidosryhmätyö turvataan hyödyntämällä muovitiekartan yhteistyöverkostoa ja jätealan strategista yhteistyöryhmää. Lisäksi hankkeessa järjestetään keskustelutilaisuuksia eri sidosryhmien kanssa. Hallituksen esitysluonnos lähetetään laajalle lausuntokierrokselle ensi syksynä.

Lisätietoa kertakäyttömuovidirektiivistä ja hankkeen etenemisestä on sivuilla:

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Katariina Haavanlammi, p. 0295 250 072, [email protected]

Muovitiekartan ohjelmapäällikkö Merja Saarnilehto, p. 0295 250 259, [email protected]

*Tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/904