Hyppää sisältöön
Media

Suomalaisnuoret pääosin tyytyväisiä asumiseensa – yksinasumisen suosion kasvu ja kalliit vuokrat aiheuttavat haasteita erityisesti kasvukeskuksissa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 2.3.2021 10.32
Tiedote

Suomalaisnuoret ovat keskimäärin tyytyväisiä asumiseensa, kertoo ympäristöministeriön ja Nuorisoasuntoliitto ry:n teettämä kyselytutkimus. Kova kilpailu asunnoista ja korkea vuokrataso saavat kuitenkin nuoret tinkimään muusta elintasostaan.

Ympäristöministeriön ja Nuorisoasuntoliitto ry:n (NAL) 2.3.2021 julkistaman kyselytutkimuksen tulosten perusteella suomalaisnuoret ovat keskimäärin tyytyväisiä asumisoloihinsa ja selviävät asumiseen liittyvistä kuluistaan pääosin hyvin. Oman asunnon löytäminen on kuitenkin monille nuorille vaikeaa, ja asumisen korkeat kulut edellyttävät esimerkiksi työntekoa opiskelujen ohella.

”Kyselytutkimuksen tulosten perusteella nuorten halu elää yksilöllistä ja itsenäistä elämää on kasvanut entisestään. Vanhempien luota pois muuttaminen mahdollisimman aikaisin on yhä useamman toiveissa, mutta samalla halu kimppa-asumiseen on vähentynyt selvästi. Se aiheuttaa nuorille haasteita erityisesti alueilla, joilla asumisen hinta on kovin korkea”, sanoo ympäristöministeriön erityisasiantuntija Tuula Tiainen.

Kyselytutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää 18-29-vuotiaiden nuorten asemaa asuntomarkkinoilla, nuorten asumismuotoja ja tyytyväisyyttä asumisen tapoihin ja tasoon. Samalla on kartoitettu myös asumiseen liittyviä tavoitteita, toiveita, ongelmia ja mielipiteitä, jotta nuorten asumismahdollisuuksia voitaisiin parantaa.

Nyt tehty kyselytutkimus jatkaa 90- ja 2000-luvuilla tehtyjen tutkimusten sarjaa. Nuorten asumiseen liittyviä suunnitelmia, asenteita ja ongelmia on selvitetty 2000-luvulla kolme kertaa ja 90-luvulla kaksi kertaa.  Säännöllisesti toistuvat selvitykset auttavat arvioimaan muutoksia, joita nuorten asuinoloissa ja asumiseen liittyvissä toiveissa ja tavoitteissa on tapahtunut.

”Ympäristöministeriön tehtävänä on toteuttaa valtion asuntopolitiikkaa. Nuorten kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme edistämään nuorten omien toiveiden mukaista ja hyvälaatuista asumista. Siksi on tärkeää seurata asumisessa ja asumistoiveissa tapahtuvia muutoksia”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Yksinasuminen lisääntynyt, omakotitalo edelleen mieluisin asumismuoto

Edellisen kyselytutkimuksen jälkeen kerrostaloissa – erityisesti kerrostaloyksiöissä – asuvien nuorten osuus on kasvanut, ja lapsiperheitä on nuorten joukossa entistäkin vähemmän. Perheen perustamista lykätään yhä pidemmälle, mutta asumistilanteella ei koettu olevan siihen yhtä suurta vaikutusta kuin mitä aiemmin tehdyillä tutkimuskierroksilla on havaittu.

Kerrostaloasumisen lisääntymisestä huolimatta omakotitaloa pidetään yhä myös nuorten keskuudessa mieluisimpana asumisvaihtoehtona, vaikka sen osuus onkin laskenut vuodesta 2005 alkaen (79 % > 59 %). Nuoret ovat myös hyvin omistusasumiseen suuntautuneita: kaksi kolmesta kertoo aikeista oman asunnon ostoon.

Samaan aikaan kyselyn tulokset kertovat kuitenkin omistusasumisen vähentyneen ja vuokralla asumisen lisääntyneen nuorissa ikäluokissa. Ensiasuntojen ostaminen oli nykyistä yleisempää 2000-luvun alkupuolella, ja ne ostettiin nuorempana kuin nykyisin. Vaikka omistusasuminen onkin nuorten toiveissa, näkee yli puolet asunnon ostoa harkitsevista vastaajista omistusasumisen realistiseksi vasta noin 4-10 vuoden päästä tai myöhemmin.

Kyselytutkimuksen ovat tehneet Timo Myllymäki, Sakari Sandqvist ja Pauliina Aho Taloustutkimus Oy:stä sekä Anna Strandell Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE).

Lisätietoja

Tuula Tiainen
erityisasiantuntija
ympäristöministeriö
0295250295
[email protected]

Tiina Irjala
kehittämispäällikkö
Nuorisoasuntoliitto ry (NAL)
0404514375
[email protected]

Timo Myllymäki
Senior Insight Manager
Taloustutkimus
0407641685
[email protected]