Hyppää sisältöön
Media

SIIRTO-rekisteri käyttöön tiettyjen jätteiden kuljetuksissa 1.9.2022 alkaen

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2022 10.13
Uutinen

Tiettyjen jätteiden kuljetuksessa vaadittavien siirtoasiakirjojen tiedot tulee viedä 1.9.2022 alkaen Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään SIIRTO-rekisteriin. Siirtoasiakirja sisältää tiedot siitä, mitä jätettä kuljetetaan, mistä ja minne. Rekisterin tavoitteena on varmistaa, että jätteet luovutetaan asianmukaiseen käsittelyyn sekä parantaa ja tehostaa jätevirtojen seurantaa ja valvontaa.

Uutista päivitetty 27.5. lisäämällä sivun loppuun linkki lisätietoihin

Siirtoasiakirjaa on käytettävä seuraavien jätteiden kuljetuksessa:

  • vaaralliset jätteet
  • pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävät jätteet
  • saostus- ja umpisäiliölietteet
  • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteet
  • rakennus- ja purkujätteet
  • pilaantuneet maa-ainekset

SIIRTO-rekisteri löytyy osoitteesta www.siirtorekisteri.fi.

Siirtoasiakirjat laadittava pääasiassa sähköisenä

Siirtoasiakirjojen tietojen toimittaminen SIIRTO-rekisteriin tehdään pääasiassa rajapinnan avulla sähköisistä siirtoasiakirjoista. Markkinoilla on saatavissa tätä varten useita palveluja tai sähköistä siirtoasiakirjaa voidaan tarjota jätteen haltijalle osana jätehuoltopalvelua. Poikkeustapauksessa tiedot voi tuoda myös asiointikäyttöliittymän kautta paperisista siirtoasiakirjoista.

Jätteen haltijan tai kuljettajan on hyvä sopia palveluntarjoajan kanssa siirtoasiakirjojen tietojen siirtämisestä SIIRTO-rekisteriin siirron päättymisen jälkeen rekisterin rajapinnan kautta. Siirtoasiakirjapalvelujen tarjoajia on tiedotettu rekisterin rajapinnasta. Mikäli tiedonsiirrosta on sovittu palveluntarjoajan kanssa, tietojen toimittaminen ei vaadi jätteen haltijalta tai kuljettajalta muita toimenpiteitä.

Rekisteriin kirjautuminen ja tietojen tarkistaminen

Rekisteriin toimitetut tiedot on mahdollista tarkistaa rekisteristä kirjautumalla sen asiointikäyttöliittymään. Mikäli siirtoasiakirja on tehty poikkeustapauksissa paperisena, tulee jätteen haltijan tai kuljettajan tuoda itse siirtoasiakirjan tiedot rekisteriin kolmen kuukauden kuluessa siirron päättymisestä rekisterin asiointikäyttöliittymän kautta.

Rekisteriin kirjaudutaan Suomi.fi -tunnistautumisella eli esimerkiksi pankkitunnusten avulla. Lisäksi käyttäjältä tarkistetaan tarvittavat asiointivaltuudet. Organisaatiot voivat antaa valtuudet etukäteen Suomi.fi –valtuuspalvelussa. Ympäristöviranomaiset voivat tarkastella SIIRTO-rekisteriin merkittyjä tietoja valvontatarkoituksessa.

Lisätietoja

SIIRTO-rekisterin tuki
[email protected]

Laura Paloviita
erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
[email protected]