Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Selvitys: Turvallinen asuinalue tukee ikääntyneiden arkea ja kannustaa liikkumaan

Ympäristöministeriö
25.2.2021 14.24
Uutinen

Turvallinen asuinympäristö ylläpitää ikääntyneiden toimintakykyä, ja on omatoimisuuden edellytys muistisairaille asukkaille, kertoo tuore selvitys.

Suomen väestö ikääntyy vauhdilla, ja ennusteiden mukaan kymmenen vuoden päästä yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Erityisesti kaikkein vanhimpien kansalaisten osuus kasvaa nopeasti; yli 85-vuotiaiden määrä tulee kaksinkertaistumaan seuraavien 20 vuoden aikana.

Iäkkäät ihmiset asuvat yhä pidempään omissa kodeissaan tavallisilla asuinalueilla, mutta ikääntyvien toimintakyvyn heiketessä, on asumisen ja asuinalueiden turvallisuuteen kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Esteettömin ja hyvin hahmottuvin asuinympäristöin voidaan helpottaa paitsi ikääntyneiden myös muiden asukkaiden liikkumista, ja siten parantaa alueen yhteisöllisyyttä ja kannustaa liikkumiseen ja aktiivisuuteen.

Selvityksestä välineitä kuntien turvallisuustyöhön

Ympäristöministeriön tilaamassa ja Ikäinstituutin toteuttamassa selvityksessä kuvataan kansallisiin ohjelmiin ja tutkimuksiin perustuen asuinalueiden fyysistä turvallisuutta ja sen kokemista ikäihmisten osalta. Sen mukaan kunnissa ei olla vielä kiinnitetty riittävästi huomiota asuinalueiden turvallisuuteen ikääntyneiden näkökulmasta. Asunnon sisäpuolinen turvallisuus ja avunsaanti ovat olleet esillä kuntien toimissa, mutta asuinalueiden turvallisuus ja sen edistämisen keinot ovat jääneet vähemmälle huomiolle.

Selvitys antaa kunnille tietoa ja keinoja paikalliseen turvallisuustyöhön ja iäkkäiden turvalliseen asumiseen. Näitä keinoja ovat esimerkiksi hyvän kävely-ympäristön ominaisuudet, ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittäminen ja erilaiset turvallisuutta edistävät hyvät käytännöt, kuten asuinalueiden arviointi yhdessä iäkkäiden kanssa.

Erityisen tärkeään rooliin selvitys nostaa kuntien poikkihallinnollisen yhteistyön, joka on avainasemassa turvallisuuden edistämisessä, kuten myös ikääntyneiden kuntalaisten osallistuminen ja yhteistyö järjestöjen ja yritysten kanssa. Käytännön menetelmiä asuinalueiden turvallisuuden parantamiseen ovat esimerkiksi turvallisuus- ja esteettömyyskävelyt, vaaranpaikkojen kartoitukset, turvallisuuskyselyt ja -arvioinnit.

Selvitys on osa ympäristöministeriön ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaa, jossa tuetaan ikäystävällisten asuinalueiden kehittämistä, ja osa ikääntyneiden asumisturvallisuuden parantamista sisäiseen turvallisuuteen liittyvässä yhteistyössä.

Lisätietoja

Raija Hynynen
asuntoneuvos
ympäristöministeriö
[email protected]
0295 250 093

Erja Rappe
vanhempi tutkija
Ikäinstituutti
[email protected],fi
040 533 7099