Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: Näin käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden sääntelyä voisi kehittää

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2023 11.54
Tiedote

Ympäristöministeriö selvitti tuulivoimaloiden purkamisen lainsäädäntöä arvioidakseen, onko kansallista lainsäädäntöä tarve muuttaa.

Selvityksessä tarkastellaan maalla sijaitsevien ja käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden purkamista ja jätehuoltoa koskevaa lainsäädäntöä Suomessa ja valituissa vertailumaissa Ruotsissa, Saksassa ja Ranskassa. Vertailumaat valittiin sen perusteella, että niiden voimaloiden purkamisen käytännöt ja lainsäädäntö ovat erilaisia kuin Suomessa.

Suomessa ei ole erityislainsäädäntöä tuulivoimaloiden purkamisesta. Myöskään rakentamisen, ympäristönsuojelun tai jätehuollon lainsäädäntö ei huomioi tuulivoimatoiminnan päättymisen tai voimaloiden ja niiden perustusten purkamisen erityistarpeita. Sääntelyn yleispiirteisyydestä johtuen tuulivoimayhtiöiden ja tuulivoimalakiinteistöjen maanomistajien väliset maanvuokrasopimukset ovat keskeinen keino tuulivoimaloiden purkamiseen liittyvien kysymysten hallinnassa. Sääntelyn kehittämistarpeen taustalla on myös huoli siitä, kenelle vastuu voimaloiden purkamisesta ja sen rahoituksesta kuuluu tilanteissa, joissa tuulivoimayhtiö on maksukyvytön.

Selvitys tunnistaa vaihtoehtoisia keinoja voimaloiden purkamisen tarkemmalle sääntelylle Suomessa. Esiin nousee mahdollisuus lisätä rakentamista koskevaan lainsäädäntöön säännöksiä tuulivoimalan purkamisvelvoitteista ja ehtoja rakennusluvan myöntämiseen. Selvitys esittää myös mallin, jossa kunnan kanssa tehtävissä kaavoitussopimuksissa tuulivoimatoimija velvoitetaan purkamaan tuulivoimala sen käytön päätyttyä ja asettamaan purkamistoimenpiteiden suorittamista turvaava vakuus kunnan hyväksi. 

Esimerkiksi Ranskassa on erityislainsäädäntöä tuulivoimaloiden purkamisvastuusta ja vakuuden asettamisesta. Malli mahdollistaisi alan erityispiirteiden huomioimisen ja säännösten yhteensovittamisen tuulivoimarakentamisen nykyiseen suunnittelu- ja luvitusjärjestelmään. 

Selvityksen toteutti Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy kesällä 2023. Havaintoja hyödynnetään pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman toimeenpanossa. 

Lisätiedot

Mari-Linda Harju-Oksanen
hallitussihteeri
ympäristöministeriö
puh. 0295 250 554
[email protected]

Klaus Metsä-Simola
Asianajaja
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
puh. +358 45 262 8916
[email protected]

Minna Juhola
Asianajaja
Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
puh. +358 40 557 1210
[email protected]