Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: muutoksenhakusääntely ilmastolaissa edistäisi oikeusvarmuutta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 28.3.2022 12.00
Tiedote

Ilmastolain muutoksenhakua koskeva selvitys on valmistunut. Selvityksessä oikeustieteen tohtori Pekka Vihervuori arvioi ilmastolain nojalla laadittavien ilmastopolitiikan suunnitelmien valituskelpoisuutta sekä sitä, millä tahoilla voisi olla valitusoikeus. Selvityksessä esitetään, että muutoksenhaku olisi tarpeen sisällyttää ilmastolakiin. Selvitys tukee syksyllä annettavan ilmastolain muuttamista koskevan esityksen valmistelua.

Monessa Euroopan maassa sekä myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa on pantu vireille ilmastonmuutokseen liittyviä valituksia viime vuosina. Suomessa ei ole käyty ilmastonmuutokseen liittyvää oikeudenkäyntiä valtiota tai viranomaisia vastaan. On nähty oikeudellisesti epäselvänä, onko voimassa olevan ilmastolain nojalla tehdyistä päätöksistä mahdollista valittaa. 

”Pidän tärkeänä, että muutoksenhakuun liittyviä kysymyksiä nyt on selvitetty. Maailmalla on viime vuosina nähty lukuisia ilmasto-oikeudenkäyntejä. On tärkeä varmistaa, että oikeussuoja ilmastoasioissa on kunnossa Suomessa”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari.

Vihervuoren hahmottaman sääntelyehdotuksen perusteella valitusoikeus koskisi muun muassa ilmastolain nojalla laadittavia ilmastopolitiikan suunnitelmia, joiden avulla Suomen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään ja ilmastonmuutokseen sopeudutaan. Muutosta haettaisiin suoraan korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Vihervuoren mukaan ilmastolain mukaiset suunnitelmat ovat oikeudellisesti erityislaatuisia ja valmista mallia oikeussuojan järjestämiselle ei ole. Hän näkee, että toimivassa muutoksenhaussa on sovitettava yhteen useita eri näkökohtia.

”Vaikka ilmastonmuutos koskee kaikkia, valitusoikeus tuskin voi kuulua jokaiselle. Valitusoikeus ei myöskään voi määräytyä niin suppeasti, että kenelläkään ei käytännössä olisi puhevaltaa. Avaimena voi tällöin olla ilmastonmuutoksen, torjuntatoimien tai sopeutumistoimien vaikutusten erityinen kohdistuminen. Myös prosessin selkeys ja sujuvuus on otettava huomioon”, Vihervuori arvioi.

Ilmastolain täydentävä esitys on tarkoitus antaa syksyllä

Ilmastolain uudistus tapahtuu kahdessa vaiheessa. Maaliskuussa hallitus antoi eduskunnalle esityksen uudeksi ilmastolaiksi, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2022.

Lakia on tarkoitus täydentää syksyllä annettavalla muutoksenhakua koskevalla esityksellä. Tämän lisäksi esitystä täydennetään kuntien ilmastosuunnitelmia koskevalla sääntelyllä.

Muutoksenhakusääntelyn valmistelu jatkuu keväällä nyt julkaistun selvityksen pohjalta ja tavoitteena on lähettää esitysluonnos lausuntokierrokselle kesällä.

Lisätietoja:
Milja Henttonen
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja (ministerin haastattelupyynnöt)
p. 050 599 3094
[email protected]

Outi Kumpuvaara
hallitussihteeri
ympäristöministeriö
p. 0295 250 225
[email protected]

Emma Kari