Hyppää sisältöön
Media

Selvitys: hiilinieluilla käytävässä kaupassa on useita haasteita

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 15.7.2019 7.10
Tiedote

Hiilinieluilla käytävään kauppaan sisältyy useita haasteita, käy ilmi YM:n Helsingin yliopistolla teettämästä selvityksestä. Selvityksen mukaan hiilipörsseillä aikaansaatavat päästövähennykset eivät välttämättä ole pysyviä eivätkä niillä tehtävät hyvitykset velvoitteisiin nähden lisäisiä. Lisäksi hiilivuoto on pörsseissä todellinen riski.

Hiilipörssillä tarkoitetaan hiilidioksidipäästöjen kauppajärjestelmää, jossa käytäisiin kauppaa päästöyksiköiden lisäksi myös hiilinieluista saatavilla hyvityksillä. Esimerkiksi yritys voisi kompensoida yksiköillä ja hyvityksillä toiminnastaan aiheutuneita päästöjä.

Jos hiilen sidonnalle haluttaisiin luoda uskottava markkinapaikka, on pystyttävä takaamaan, että hiilinielujen lisääminen, kuten puiden istuttaminen, todella vähentää päästöjä ja hillitsee ilmastonmuutosta. Mikäli hiilinieluhyvitykset otettaisiin hiilipörssin ajatuksen mukaisesti mukaan joko päästökauppajärjestelmään tai kansallisten velvoitteiden saavuttamiseen, tulisi päästökattoa ja velvoitteita tiukentaa merkittävästi nykyisestä.

Selvityksen mukaan hiilinieluhyvitysten hyväksymiseen liittyy kustannuksia (ns. transaktiokustannukset), jotka ovat tähän mennessä toteutetuissa järjestelmissä johtaneet siihen, että vain suurtilalliset ovat liittyneet järjestelmiin. Vapaaehtoisen hiilinieluhyvitysjärjestelmän osalta merkittävä puute on siitä seuraava hiilivuoto, eli esimerkiksi hakkuiden siirtyminen naapuritontille. Vain pakollinen, kaikkia sitova hiilinielupolitiikka estää hiilivuodon. Hiilinieluhyvityksiin liittyy lisäksi aina se, miten pysyviä aikaan saatavat vähennykset ovat. Ongelma voidaan ratkaista vaatimalla pitkiä velvoitekausia hiilinielun ylläpitämisen suhteen. Toisena vaihtoehtona on laskea väliaikaisen hiilinielun hyöty ja luovuttaa hiilinieluhyvityksiä tämän hyödyn mukaan. Selvitys toteaa myös, etteivät tähän mennessä käynnissä olevat järjestelmät, joissa hiilinieluhyvitykset ovat mukana joko itse järjestelmässä tai niitä on mahdollista tuoda järjestelmään, tarjoa onnistuneita vertailukohtia EU:n ilmastopolitiikan uudistamiselle.

Kuluneen vuoden aikana hiilipörssi on tuotu esiin niin suomalaisten yritysmaailman edustajien, poliitikkojen kuin akateemikkojenkin puheenvuoroissa. Konkreettisia markkinapaikkoja ovat avanneet Fortum ja Compensate. Tämänhetkiset aloitteet perustuvat vapaaehtoisuuteen, eikä päästöjen kompensoimisella voi korvata toimijoiden oikeudellisia päästöjen vähentämisvelvoitteita.

Julkisuudessa esitetyt aloitteet ovat käsitelleet selvityksen esiin nostamia teemoja vain pinnallisella tasolla. Kirjallisuus ja kokemukset haastavatkin tehtyjä aloitteita kehittyneempään tarkasteluun. Jos kompensointimahdollisuus on suunnattu kuluttajille, ajankohtaiseksi nousee myös kysymys tuotteeseen liittyvästä kuluttajansuojasta.

”Yksityisen sektorin aktiivisuus ilmastopolitiikan alalla on erittäin tervetullutta”, toteaa Karoliina Anttonen ympäristöministeriöstä. ”Halusimme selvityksellä tuoda ympäristön kannalta tärkeitä näkökulmia keskusteluun. Lähtökohtana on, että ensiksi päästöjä vähennetään niin paljon kuin on mahdollista. Mitä ei ole mahdollista vähentää, voidaan kompensoida. Silloin kompensoimiseen käytettävien yksiköiden ja hyvitysten laatu on tärkeää varmistaa.”

Selvityksen ovat tehneet Helsingin yliopiston ympäristötaloustieteen lehtori Väinö Nurmi ja professori Markku Ollikainen.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Karoliina Anttonen, p. 029 5250065, etunimi.sukunimi(at)ym.fi
Krista Mikkonen