Hyppää sisältöön
Media

Saamelainen ilmastoneuvosto aloitti toimintansa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.10.2023 13.23
Uutinen
Kuvassa saamelainen ilmastoneuvoston edustajia kokouksessa. Osa edustajista on kuvattu Teams-yhteyden välistyksellä.

Saamelainen ilmastoneuvosto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa Rovaniemellä 13. lokakuuta. Ilmastoneuvoston tarkoituksena on tuoda saamelaisten tietopohja ja näkökulmat osaksi ilmastopolitiikan valmistelua.

Ilmastoneuvoston pääasiallisena tehtävänä on lausua valtakunnallisista ilmastopolitiikan suunnitelmista, jotka ohjaavat kansallista ilmastopolitiikkaa ja määrittävät millaisia ilmastotoimia Suomessa tehdään.

”Tietämyksen lisääminen pohjoisten alueiden ja asukkaiden erityisoloista on tärkeää, koska ilmastonmuutoksella on erityisen suuret vaikutukset pohjoisiin alueisiin. Uskon, että saamelaisen ilmastoneuvoston työ auttaa meitä ymmärtämään ilmastonmuutoksen hillinnän kiireellisyyden ja löytämään samalla keinoja, joiden avulla saamelaiskulttuurin elinvoimaa voidaan tukea ilmastonmuutoksen haastamanakin”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen.

Saamelainen ilmastoneuvosto asetettiin ensimmäistä kertaa ilmastolain nojalla. Se on riippumaton asiantuntijaelin, jossa on 12 jäsentä. Puolet jäsenistä edustaa tiedeyhteisöä ja puolet saamelaisen perinteisen tiedon haltijoita. Puheenjohtajana toimii tutkijatohtori Klemetti Näkkäläjärvi Oulun yliopistosta.

”Henkilökohtaisesti näen ilmastoneuvoston puheenjohtajuuden yhdeksi haastavimmaksi ja samalla mielenkiintoisimmaksi tehtävistä, missä olen ollut. Olen iloinen, että ilmastoneuvosto pääsi aloittamaan työnsä ja että sillä oli erinomainen yhteishenki ja halu luoda parempia edellytyksiä ilmastonmuutokseen sopeutumiselle. Saamelainen ilmastoneuvosto on globaalilla tasolla ainutlaatuinen. Nyt pääsemme rakentamaan mallia, miten alkuperäiskansojen tiedot ja taidot otetaan tasa-arvoisesti huomioon tieteellisessä työssä”, sanoo Näkkäläjärvi.

”Työn alkuvaiheen painopisteenä tulee olemaan ilmastoneuvoston toiminnan suunnittelu ja järjestäminen sekä tietopohjan keräämisen aloittaminen. Uskon, että ilmastoneuvosto voi merkitä uutta alkua tiedeyhteisön ja perinteisen tiedon haltijoiden yhteistyössä”, Näkkäläjärvi jatkaa.

Järjestäytymiskokouksessa ilmastoneuvostolle valittiin varapuheenjohtaja, jonka tulee olla ilmastoneuvostosta annetun asetuksen mukaan saamelaisen perinteisen tiedon haltija. Kokous valitsi yksimielisesti varapuheenjohtajaksi Petra Biret Magga-Varsin. Magga-Vars on poronhoitaja, käsityöntekijä, joikumuusikko ja taiteilija Vuotsosta.

”Me perinteisen tiedon haltijat näemme kulttuurimme ja sitä ympäröivän luonnon maisemamuistina siihen kasvaessamme. Kulttuurimme kontekstissa ovat läsnä edeltävien sukupolvien tiedot, opit ja neuvot. Siten myös ilmastonmuutoksen vaikutukset rekisteröityvät maisemamuistiimme. Meillä on hyvin paljon tieteelliseen tietoon rinnastettavaa tietoa ympäristöstä ja sen havainnoinnista. On historiallista, että olemme tasa-arvoisessa asemassa tiedeyhteisön kanssa saamelaisessa ilmastoneuvostossa ja voimme yhdessä etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja parhaassa tapauksessa sen hillintään”, Magga-Vars painottaa. 

Ensimmäisessä kokouksessaan ilmastoneuvosto suunnitteli lähitulevaisuuden toimintaansa ja toiminnan käytännön järjestelyä. Ilmastoneuvosto päätti aloittaa kiireellisimpänä sihteeristön perustamisen valmistelut. Ilmastoneuvoston seuraava kokous pidetään 15.11.2023 Rovaniemellä Arctic Spirit – konferenssin yhteydessä.   Ilmastoneuvosto osallistuu myös Arctic Spirit-konferenssissa tieteelliseen paneeliin ”Tiedon yhteistuotanto ja ilmastonmuutos pohjoismaissa”. 

Lisätietoja:

Saamelaisen ilmastoneuvoston puheenjohtaja
Klemetti Näkkäläjärvi
[email protected]
p. 040 5371584