Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Raportti valottaa ikääntyneiden välimuotoisen asumisen ratkaisuja ja tulevia tarpeita

Ympäristöministeriö
13.3.2020 8.51
Uutinen
Ympäristöministeriön tilaama raportti kuvaa ikääntyneiden ns. välimuotoisen asumisen nykyistä tilannetta sekä tulevaisuuden tarpeita. Ikääntyneiden välimuotoisella asumisella tarkoitetaan tehostetun palveluasumisen ja tavanomaisen asumisen väliin asettuvia asumisratkaisuja. Maamme väestö vanhenee nopeaa tahtia, ja välimuotoisen asumisen ratkaisujen kysyntä tulee lähivuosina kasvamaan.

Nykyisiä välimuotoisen asumisen ratkaisuja ovat esimerkiksi senioritalot, ikääntyneiden vuokratalot, yhteisölliset asuintalot sekä tavallinen palveluasuminen. Näissä asumismuodoissa asuminen ja palvelut ovat erillään, ja asukas ratkaisee itse mitä palveluita käyttää, tai hänelle on tehty suunnitelma kotona toteutettavista palveluista. Asunnot ovat esteettömiä ja sijaitsevat lähellä palveluja, lisäksi tilojen suunnittelussa on huomioitu yhteisöllisyys sekä asukkaiden yhteinen toiminta. Asunto voi olla vuokra-, omistus-tai asumisoikeusasunto.

Raportissa esitellään erilaisia välimuotoisen asumisen esimerkkejä eri tahojen toteuttamina; esiin nousevat niin asukkaiden aktiivisuudesta lähtevät kohteet, kuntien, säätiöiden ja järjestöjen sekä yritysten vapaarahoitteiset kohteet. Asumisen rahoitus-ja kehittämiskeskus ARA tukee ikääntyneiden välimuotoisen asumisen kohteita erityisryhmien investointiavustuksella ja korkotuella, mutta kohteet voivat olla myös vapaarahoitteisia vuokra-tai omistusasuntoja.

Raportissa pohditaan myös tulevaisuuden tarpeita väestön vanhetessa sekä sitä, mihin valtion tukia tulisi tulevaisuudessa suunnata. Suomen lisäksi raportissa luodaan katsaus tilanteeseen Ruotsissa.

Raportin aineistona on käytetty haastatteluja, kohdekuvauksia sekä kirjallista aineistoa. Lisätietoja:

Asuntoneuvos Raija Hynynen, ympäristöministeriö, [email protected], p. 029 525 0093