Hyppää sisältöön
Media

Rantalaitumen karja turvassa suurpedoilta kekseliään petoaitaratkaisun ansiosta

maa- ja metsätalousministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.3.2024 13.31
Uutinen
Kuva: Maria Mannfolk

Korsnäsin kunnassa Pohjanmaalla sijaitsee Sandenin rantahaka, jota on 60-luvulle saakka käytetty perinteisenä laidunmaana. Viimeisten vuosikymmenten aikana rannat ovat päässeet kasvamaan umpeen, ennen kuin Helmi-hankkeessa ryhdyttiin ennallistamaan aluetta.

Nyt rannoilla asustavat kymmenisen ylämaan nautayksilöä sekä 40 lammasta, joilla on tärkeä rooli alueen ennallistamisessa. Pahasti ruovikoitunut ranta vaatii jatkuvaa laiduntamista ja ruovikon murskausta kehittyäkseen entiseen tilaansa avoimeksi rantaniityksi, hakamaiksi ja metsälaitumiksi. Nämä luontotyypit ovat kaikki luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi koko Suomessa.

Poikkeuksellinen petoaita 

Sandenissa vaadittiin erityistä kekseliäisyyttä karjan suojelemiseksi, sillä rannat sijaitsevat petoriskialueella rajautuen matalaan ja vaihtelevan korkuiseen rantaan. Perinteisiä petoturvallisia sähköaitoja ei alueelle voitu pystyttää, joten vesirajaa pitkin keksittiin rakentaa kelluva aita. ”Mallia päädyttiin ottamaan Ruotsista, jossa veteen rakennetut petoaidat on todettu hyvin toimivina”, kertoo Robin Sjöblom Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. 
Petoaidan rakenne on yksinkertainen: se koostuu kelluvasta köydestä ja tavallisista, ankkureilla merenpohjaan kiinnitetyistä poijuista, joista osaan on kiinnitetty pyydyslippumerkkejä. Aidan toiminta – ja sen oivaltavuus - perustuu siihen, että sudet pelkäävät pyydyslippumerkkejä. Näin aidasta ei koidu lainkaan harmia eläimille tai ympäristölle ja se on helposti kopioitavissa samankaltaisille rannoille.

Innokas yhteistyö vauhditti kunnostusta

Kohde inventoitiin osana valtakunnallista perinnebiotooppi-inventointia, jonka yhteydessä paikalliset kertoivat innokkuudestaan kohteen kunnostustöihin. Rantahaan maanomistaja lähti ilolla mukaan Helmi-ohjelmaan, ja töiden alettua paikallinen maanviljelijä otti yhteyttä etsiessään eläimilleen uusia laidunmaita. Aita puolestaan suunniteltiin yhteistyössä Riistakeskuksen kanssa – neuvoja tuli myös Uudenmaan ELY-keskuksesta, jossa on rakennettu samankaltainen kelluva rakenne. Vinkkinä tuleville aidanrakentajille Sjöblom korostaakin yhteistyön merkitystä: ”Tärkeää on avoin keskustelu eläinten omistajien, materiaalitoimittajien ja Riistakeskuksen kesken. Hyviä tuloksia saavutetaan, kun kaikki pääsevät mukaan suunnitteluprosessiin”. 
Sandenin rannat ovat osa laajempaa rantaniittyverkostoa Pohjanmaan rannikolla. Rantaniityt ovat tärkeitä elinympäristöjä alueen linnustolle ja tavoitteena onkin vahvistaa seudun kahlaaja- ja vesilintukantoja. Kunnostustoimenpiteiden avulla on tarkoitus saavuttaa maisemallinen, matalakasvuinen rantaniitty, josta hyötyvät lintujen ja niittykasvillisuuden lisäksi pölyttäjät. Luontoarvojen lisäksi kohteen kunnostuksella on maisemallinen merkitys, sillä se sijaitsee perinteisen pienvenesatamaan vieressä ja alueella liikkuu paljon ihmisiä.

Lisätietoja 

Robin Sjöblom
Luonnonsuojelun asiantuntija, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
puh. 050 397 7262
[email protected]