Hyppää sisältöön
Media

Rakennustuoteasetuksesta alustava sopu

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 14.12.2023 15.39
Tiedote

Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan parlamentti pääsivät alustavaan sopuun rakennustuoteasetuksen (CPR) päivityksestä. Asetuksen tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää ja digitalisaatiota.

Asetus koskee EU-alueella käytössä olevien rakennustuotteiden harmonisointia, mikä poistaa rakennustuotteiden markkinoita haittaavia esteitä. Rakennustuotteiden uudelleenkäyttö helpottuu, mikä edistää rakentamisen kiertotaloutta.

Asetus pohjustaa rakennustuotteiden digitaalisen passin käyttöönottoa. Toteutuessaan se keventäisi rakennusalan hallinnollista taakkaa. Asetus antaa komissiolle oikeudet luoda kestävyyden vähimmäiskriteerit ohjaamaan rakennustuotteiden julkista hankintaa, mikä kannustaisi ympäristöllisesti kestävien rakennustuotteiden kysyntää ja tarjontaa.

”Rakennustuoteasetuksen päivitys on voitto rakennetun ympäristön ilmastotyölle. Jatkossa purettavat rakennukset ovat materiaalipankkeja, joista purettavat rakennustuotteet ja materiaalit saadaan entistä joustavammin käyttöön uudelleen. Rakennusala saa myös mahdollisuuden innovoida uusia kiertotaloustuotteita ja -palveluita”, kuvaa yksikön johtaja Kirsi Martinkauppi ympäristöministeriöstä.

Asetus etenee seuraavaksi virallisiin hyväksymismenettelyihin neuvostossa ja parlamentissa. Alustavan ehdotuksen mukaan rakennustuotteiden uuden sääntelyn siirtymäaika olisi 15 vuotta, eli se tulisi voimaan vuonna 2039. Komissio antaa tulevina vuosina asetukseen liittyvää tarkempaa sääntelyä.

Suomi on vaikuttanut asetuksen päivitykseen erittäin aktiivisesti. Rakennustuoteasetuksen avaamista ja kiertotalousnäkökulman vahvaa huomioimista esitettiin vuonna 2019 neuvoston antamissa päätelmissä rakentamisen kiertotaloudesta. Ne laadittiin EU-neuvoston puheenjohtajamaana toimineen Suomen aloitteesta. Suomi on osallistunut asetuksen päivitystä koskeviin neuvotteluihin kaikissa vaiheissa.

”Asetuksen päivitys on sulka Suomen hattuun. On erittäin hienoa nähdä, että vuonna 2019 aloittamamme ja sidosryhmien kanssa yhdessä tehty työ saavutti näin myönteisen tuloksen”, kuvaa neuvotteluihin osallistunut Martinkauppi.

Lisätietoja


Kirsi Martinkauppi
​​​​​​​
Rakennukset ja rakentaminen -yksikön johtaja
p. 0295250177
[email protected]