Hyppää sisältöön
Media

Rakennuksen ilmastoselvityksen asetusluonnos lausunnoille – tavoitteena yhdenmukainen ja luotettava vähähiilisyyden arviointi

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 4.6.2021 15.33
Tiedote

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä sekä sitä tukevasta ohjeesta. Asetus edistäisi siirtymistä vähähiiliseen rakentamiseen ja mahdollistaisi hiilibudjettien asettamisen uusille rakennuksille vuoteen 2025 mennessä. Lausuntoja voi antaa 27.8.2021 saakka.

”Olemme valmistelleet vähähiilisen rakentamisen säädösohjausta yhdessä rakennusalan kanssa viitisen vuotta. Arvokasta näkemystä on kerätty yli sadassa tilaisuudessa ja kirjallisella kommentointikierroksella. Erityinen kiitos kuuluu arviointimenetelmän pilotointiin osallistuneelle yli 40 yritykselle. Tämä vuorovaikutus tiivistyy lausunnoilla olevaan ehdotukseen, johon toivomme jälleen runsaasti palautetta”, sanoo erityisasiantuntija Matti Kuittinen ympäristöministeriöstä.

Ilmastoselvityksellä tehtäisiin näkyväksi uuden rakennuksen koko elinkaaren ja laajamittaisesti korjattavan rakennuksen korjauksen ja sen jälkeisen ajan ilmastovaikutukset. Selvitys olisi esitettävä rakentamislupaa haettaessa.

Haitallisia ilmastovaikutuksia kuvattaisiin hiilijalanjäljellä. Siihen lukeutuisivat esimerkiksi rakennustuotteiden valmistuksesta ja kuljetuksesta, rakennuksen energian käytöstä sekä rakennus- ja purkumateriaalien käsittelystä ja loppusijoituksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.

Hiilikädenjäljellä kuvattaisiin ilmastohyötyjä, joita ei syntyisi ilman rakennusta. Näitä olisivat muun muassa purkamisen jälkeen uudelleenkäytettävät tuotteet ja kierrätettävät materiaalit sekä pitkäaikaiset hiilivarastot ja rakennuksen tuottama ylimääräinen uusiutuva energia.

”Rakennukset voivat tehdä ilmastolle hallaa tai hyvää. Haitat tunnetaan jo melko hyvin, mutta hyödyt jäävät vielä usein pimentoon. Siksi ehdotamme, että vakiintuneet tavat arvioida rakennusten ilmastohyötyjä laskettaisiin yhteen hiilikädenjäljeksi. Tämä kannustaisi kehittämään lisää ilmastoviisaita ratkaisuja”, kertoo Kuittinen.

Ilmastovaikutukset selvitettäisiin rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmällä. Menetelmä on materiaali- ja teknologianeutraali, ja se noudattaa yhteiseurooppalaisia EN- ja EN ISO -standardeja. Laskennassa tarvittavat rakennusmateriaalien ja -prosessien hiilijalan- ja kädenjälkitiedot tulisi poimia Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä rakentamisen päästötietokannasta tai ympäristöselosteista.

”Vähähiilinen rakennus voidaan saavuttaa monia eri reittiä. Poluista on valittava tilanteeseen sopivin niin rakennuksen, sen käyttäjän kuin maapallon kannalta. Tämän tuleva lainsäädäntö mahdollistaa”, toteaa Kuittinen.

Tavoitteena on, että eräiden uusien rakennusten ilmastopäästöjä ohjattaisiin lainsäädännöllä vuoteen 2025 mennessä lisäämällä rakentamismääräyksiin hiilijalanjäljelle raja-arvot. Nyt esitetty ilmastoselvitys olisi tämän käytännössä mahdollistava työkalu. Esityksen mukaan hiilikädenjälki olisi selvitettävä, mutta sille ei asetettaisi raja-arvoja.

Asetusluonnos liittyy maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön (MRL) kokonaisuudistukseen, jonka lakiluonnos saatetaan lausunnoille myöhemmin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös perussäännös olennaisesta teknisestä vaatimuksesta rakennuksen vähähiilisyydelle sekä siihen liittyvät asetuksenantovaltuudet.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Matti Kuittinen, p. 0295 250 268, [email protected]

Erityisasiantuntija Ari Ilomäki, p. 0295 250 402, [email protected]

Hallitussihteeri Mikko Koskela, p. 0295 250 051, [email protected]