Hyppää sisältöön
Media

Lägenhetsspecifika mätare för bruksvatten ska i fortsättningen vara fjärravläsbara

miljöministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2020 12.56 | Publicerad på svenska 18.11.2020 kl. 15.08
Nyhet

De lägenhetsspecifika mätare för kallt och varmt vatten som installeras i nya byggnader ska i fortsättningen vara fjärravläsbara. Miljöministeriet utfärdade i dag de ändringar som behövs i förordningen om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer (1047/2017). Kravet gäller byggnader för vilka det ansöks om bygglov efter det att förordningen har trätt i kraft, det vill säga efter den 23 november 2020. I gamla byggnader gäller kravet de mätare som installeras i samband med ett stambyte.

Faktureringen för vatten i flerbostadshus baserar sig i fortsättningen på den faktiska uppmätta förbrukningen.

Genom ändringen av miljöministeriets förordning genomförs det krav på fjärravläsbarhet för konsumentspecifika vattenmätare som förutsätts i ändringen av EU:s energieffektivitetsdirektiv.
I byggnadsbestämmelserna infördes det redan 2011 i fråga om nya byggnader krav på installering av vattenmätare som mäter den lägenhetsspecifika vattenförbrukningen, och motsvarande krav i samband med stambyte infördes 2013. Däremot har det tidigare inte föreskrivits om användning av vattenmätare för mätning av förbrukningen och fakturering enligt förbrukning.

Vid sitt sammanträde den 12 november 2020 föreslog regeringen de ändringar i energieffektivitetslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om hyra av bostadslägenhet, lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, aravabegränsningslagen och lagen om bostadsrättsbostäder som EU:s energieffektivitetsdirektiv förutsätter. Republikens president stadfäste lagarna vid föredragningen den 13 november 2020.

Ytterligare information:

Kaisa Kauko, överingenjör, tfn 029 525 0121, [email protected]

Krista Mikkonen