Hyppää sisältöön
Media

Rakennusten huoneistokohtaiset käyttöveden mittarit jatkossa etäluettavia

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2020 12.56
Uutinen

Uusiin rakennuksiin asennettavat huoneistokohtaiset kylmän ja lämpimän veden mittarit ovat jatkossa etäluettavia. Ympäristöministeriö antoi tänään muutokset asetukseen rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (1047/2017). Vaatimus koskee rakennuksia, jotka hakevat rakennuslupaa asetuksen voimaan tulon, eli 23.11.2020 jälkeen. Vanhoissa rakennuksissa vaatimus koskee putkiremontin yhteydessä asennettavia mittareita.

Moniasuntoisten asuinrakennusten vesilaskutus perustuu jatkossa todelliseen mitattuun kulutukseen.

Ympäristöministeriön asetuksen muutoksella pannaan täytäntöön EU:n energiatehokkuusdirektiivin muutoksen edellyttämä vaatimus kuluttajakohtaisten vesimittareiden etäluettavuudesta.

Rakentamismääräyksissä huoneistokohtaisten vedenkulutusmittareiden asentaminen uusiin rakennuksiin säädettiin pakolliseksi jo vuonna 2011 ja putkiremonttien yhteydessä vuonna 2013. Vesimittareiden käyttämisestä kulutusmittaukseen ja kulutuksen mukaiseen laskutukseen sen sijaan ei ole aikaisemmin säädetty.

Hallitus esitti EU:n energiatehokkuusdirektiivin edellyttämiä muutoksia energiatehokkuuslakiin, asunto-osakeyhtiölakiin, asuinhuoneiston vuokrauksesta annettuun lakiin, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettuun lakiin, aravarajoituslakiin sekä asumisoikeusasunnoista annettuun lakiin istunnossaan 12.11.2020. Tasavallan presidentti vahvisti lait esittelyssä 13.11.2020.

Lisätietoja:

yli-insinööri Kaisa Kauko, p. 029 525 0121, [email protected]