Hyppää sisältöön
Media

Rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annettua lakia päivitetään

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2021 13.20
Tiedote

Hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen, jolla laki rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä päivittäisiin yhteensopivaksi muun lainsäädännön kanssa ja täsmennettäisiin rekisterin tietosisältöä. Muutoksilla parannettaisiin energiatodistustietojen saatavuutta ja energiatodistusten laatijoiden henkilötietojen suojaa.

Esityksellä laki saatettaisiin vastaamaan terminologisesti energiatodistuksesta annettua lakia sekä ympäristöministeriön asetusta rakennusten energiatodistuksesta. Ajan tasalle saatettaisiin myös sääntely henkilötietojen suojasta.

Rekisteriin energiatodistusten laatijoista voisi jatkossa tallentaa myös laskutuksessa tarvittavat tiedot. Lakimuutoksessa on tarkennettu säädöstä, joka koskee laatijan antamaa suostumusta siihen, että laatija merkitään laatijarekisteriin ja hänen tietoja julkaistaan julkisessa tietopalvelussa.

Energiatodistusrekisteriin voisi tallentaa uusina tietoina tiedot energiatodistuksen laatimisvaiheesta, havainnointikäynnin päivämäärästä, uuden rakennuksen E-luvun vaatimustasosta sekä tiedon onko todistus laadittu julkiselle rakennukselle.

Julkisesta tietopalvelusta annettua pykälää täydennettäisiin siten, että energiatodistusten laatijoiden tiedoista ilmenisivät myös miten kyseisiä tietoja voisi rekisteristä hakea. Uutena tietona julkisesta tietopalvelusta voisi jatkossa tarjota energiatodistuksen laatijan toiminnan sähköpostiosoitteen. Sen sijaan laatijan nimi ei olisi jatkossa julkisesti näkyvissä energiatodistusten tiedoissa.

Muilta osin energiatodistusrekisteri ja energiatodistukset säilyisivät ennallaan. Lakiin nyt esitetyillä teknisillä muutoksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia.

Tietojärjestelmää ylläpitää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), ja se koostuu kolmesta osasta: rekisteri energiatodistuksen laatijoista, energiatodistusrekisteri ja ARA:n valvontarekisteri. Energiatodistukset ovat väline rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja:

Sari Rapinoja
Lainsäädäntöneuvos
p. 0295 250 320
[email protected]