Hyppää sisältöön
Media

Pohjois-Karjalaan perusteilla luonnonsuojelualueita valtion maille

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2019 10.42
Tiedote

Pohjois-Karjalaan ollaan perustamassa luonnonsuojelualueita valtion omistamille maille. Suojeltaviksi suunnitellut alueet on varattu luonnonsuojelutarkoitukseen jo aikaisemmin.

Alueita on jokaisessa Pohjois-Karjalan kunnassa. Kaksi suojelualueista sijaitsee osin Kainuun maakunnassa Kuhmon kaupungin ja Sotkamon kunnan alueella sekä yksi osin Etelä-Karjalan maakunnassa Parikkalan kunnassa. Kaikkiaan alueita suojellaan noin 37 370 hehtaaria.

Paikallistahojen kanssa keskustelu on keskeinen osa suojelualueiden perustamiseen liittyvää säädösvalmistelua. Tapaamiset alkavat toukokuussa 2019 ja jatkuvat useita viikkoja. Näkemyksiä luonnonsuojelualueita koskevista suunnitelmista kysytään muun muassa maakuntaliitolta, kunnilta sekä metsästys- ja luonnonsuojelujärjestöiltä. Keskustelujen jälkeen ympäristöministeriö valmistelee asetusluonnokset, jotka lähetetään myöhemmin lausuntokierrokselle.

Pohjois-Karjalassa suojeltaviksi suunniteltuihin alueisiin lukeutuu muun muassa lehtoja, vanhoja metsiä, soita ja lintukosteikkoja.

Luonnonsuojeluun osoitettujen alueiden käyttöä määrittää luonnonsuojelulaki. Luonnonsuojelualueilla on yleisenä tavoitteena säilyttää alueet luonnontilassa ja vapaina ihmisen aiheuttamilta häiriöiltä. Jokamiehen oikeuksia ei kuitenkaan ole yleensä tarpeen rajoittaa eli alueilla on jatkossakin sallittua marjastaa, sienestää ja liikkua.

Myös metsästys on usein mahdollista luonnonsuojelualueilla. Metsähallitus voi esimerkiksi sallia alueilla hirvenajoa ja vieras- tai haittalajien metsästystä. Valtioneuvoston asetukseen voidaan sisällyttää muitakin metsästystä sallivia säännöksiä, vaikka pääsääntöisesti eläinten tappaminen on luonnonsuojelualueilla lain mukaan kiellettyä. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että alueiden muuta käyttöä tai luonnonarvoja ei haitata tai vaaranneta.

Nyt käynnissä olevien keskustelujen tarkoituksena on koota tietoja ja selvittää eri tahojen näkemyksiä paikallisista erityispiirteistä ja erityisesti metsästystä koskevien poikkeusten tarpeista ja mahdollisuuksista.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, p. 02952 50278, [email protected]

Erikoissuunnittelija Tommi Kinnunen, Metsähallitus, p. 0206 395 709, [email protected]